Door Kees de Graaf op 27 maart 2017

Vragen over Sjoemelstroom

Aan: het college van burgemeester en wethouders, in afschrift aan de gemeenteraad

Geacht college,

U wilt de komende jaren veel werk maken van verduurzaming; die ambitie onderschrijven wij van harte. De gemeente kan en wil daarbij een voorbeeldfunctie vervullen. Ook ons inkoopbeleid wordt hiertoe ingezet, een prima zaak. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van ‘Parijs’. Bijvoorbeeld door groene stroom in te kopen. Onze gemeente koopt momenteel (als wij goed zijn geïnformeerd) stroom in van E.On. Wij zijn benieuwd naar hoe ‘groen’ deze stroom precies is. Uit onderzoek van Greenpeace (http://www.greenpeace.nl/2016/Nieuwsberichten/Klimaat–Energie/Gemeenten-bezondigen-zich-massaal-aan-kolenstroom/#) zou blijken dat onze gemeente (zonder dat te weten) ‘sjoemelstroom’ koopt van E.On. Dat is stroom die groen lijkt, maar in feite gewoon grijs is.

Daar waar twee stromen energie (groen en grijs) naast elkaar bestaan (en door dezelfde leverancier geleverd worden in de praktijk), blijft het moeilijk uit te maken of er wel of niet gesjoemeld wordt. Eigenlijk moeten we als gemeente – zo is de PvdA-fractie van mening – naar een aanbieder toe die uitsluitend groene stroom levert en die dat ook kan bewijzen doordat de totale levering verantwoord kan worden met GvO’s (Garanties van Oorsprong). Zo wordt bijvoorbeeld in Noord Nederland steeds meer duurzame stroom opgewekt én geleverd. In de provincie Groningen is Noordelijk Lokaal Duurzaam (de eigen coöperatieve energieleverancier van en voor het Noorden) momenteel in gesprek met diverse gemeenten om te onderzoeken of zij lokaal opgewekte duurzame stroom kunnen gaan afnemen. Dit onder de propositie van ‘circulaire economie’: doordat stroom lokaal wordt opgewekt en lokaal afgenomen blijft het geld in het Noorden. Als alle gemeenten écht op deze manier groene stroom inkopen, betekent dat een flinke impuls voor de noordelijke energiesector.

 

In dit verband stellen we u graag de volgende vragen:

– nemen wij als gemeente inderdaad stroom af van E.On; om hoeveel stroom gaat het jaarlijks, zijn hiervoor groencertificaten afgegeven en zo ja: welke?

– tot hoe lang loopt dit contract nog door?

– voelt u ervoor om, in het kader van het ‘maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid’ dat u vorige week hebt gepresenteerd, lokaal/regionaal opgewekte duurzame energie in te gaan kopen? Wilt u daarover in gesprek gaan met aanbieders uit de regio, om zo de transitie naar duurzame energie een impuls te geven?

Met vriendelijke groet,

Kees de Graaf

Fractielid PvdA Tynaarlo

27 maart 2017

 

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf