Door Koos Dijkstra op 29 mei 2018

Vragen over levensloop bestendige en andere leningen

Aan: het college van burgemeester en wethouders, in afschrift aan de gemeenteraad

Geacht college,

In het najaar van 2015 is een motie in de gemeenteraad aangenomen om de introductie van blijverslening in het woonbeleid van onze gemeente te onderzoeken. Met deze lening, die ontwikkeld is door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), kunnen oudere eigenaar-bewoners hun woning aanpassen of zelfs levensloopbestendig maken. Gezien de vergrijzing van de bevolking in Tynaarlo (recent ook weer in beeld gebracht door het Trendbureau van de provincie Drenthe) is het van steeds groter belang dat de bestaande woningvoorraad op deze manier wordt verbeterd. Nadat uit onderzoek bleek dat de blijverslening kansrijk was, werd in de Voorjaarsbrief 2016 het volgende, breed samengesteld leningenprogramma aangekondigd:

  1. Startersleningen voor 2016 – 2017 met een plafond van € 160.000;
  2. Blijversleningen voor 2016 – 2017 met een plafond van € 450.000;
  3. Zonneleningen voor particulieren voor 2017 met een plafond van € 150.000;
  4. Zonneleningen voor sportverenigingen voor 2017 met een plafond van € 62.000;
  5. Zonneleningen voor schoolbesturen voor 2017 – 2019 met een plafond van € 500.000

 

Onze fractie is benieuwd hoe het staat met de implementatie van deze leningen, die onze inwoners, verenigingen en schoolbesturen een belangrijke steun in de rug kunnen geven. Inmiddels heeft de SVn alweer een nieuw product ontwikkeld: de Verzilverlening. Hiermee kunnen eigenaren van woningen de overwaarde gebruiken om de woning aan te passen, zodat ze daar comfortabel en veilig kunnen blijven wonen.

In dit verband stellen we u graag de volgende vragen:

 

  • kunt u per lening aangeven wat de stand van zaken is van de invoering en de eventueel reeds behaalde resultaten
  •  indien de lening(en) nog niet is (zijn) ingevoerd, wanneer bent u dat van plan
  • voelt u ervoor de mogelijkheden van de Verzilverlening voor Tynaarlo te onderzoeken

In afwachting van uw reactie, bij voorbaat onze dank,

Met vriendelijke groet,

Koos Dijkstra

Fractievoorzitter PvdA Tynaarlo

 

 

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra