Door Anneke Lubbers op 17 december 2015

Vragen over FOC in Assen

Aan: het college van burgemeester en wethouders,

Geacht College,

Vandaag wordt in de gemeenteraad van Assen het initiatief voor de vestiging van een Factory Outlet Centre (FOC) aan de westkant van Assen opiniërend behandeld.
Het is een voornemen dat al tot veel discussie heeft geleid, binnen en buiten Assen. Op maandag 14 december j.l. vond een hoorzitting plaats waarvoor alle Drentse gemeenten waren uitgenodigd. Uit een artikel dat verscheen op de website van RTV Drenthe konden wij niet opmaken of onze gemeente hier ook was vertegenwoordigd.
De ondernemers van Zuidlaren hebben onze raad inmiddels laten weten zeer bezorgd te zijn over de plannen. Onze fractie is daarom zeer benieuwd hoe het college van B&W van Tynaarlo tegen de voorgenomen vestiging aankijkt. We stellen u in dit verband graag de volgende vragen:

– Was onze gemeente ook aanwezig bij de hoorzitting van de gemeente Assen en zo ja, welke bijdrage heeft Tynaarlo daar geleverd? Is het mogelijk dat een verslag van de hoorzitting ter beschikking wordt gesteld aan onze raad?

– Welke visie heeft het college van B&W op het plan voor een FOC in Assen?

– Bent u voornemens richting de raad van Assen en de provincie Drenthe uw visie kenbaar te gaan maken?

– Is het een suggestie om, in aanloop naar de besluitvormende vergadering van de raad in Assen, overleg te voeren met de ondernemers in Eelde, Vries en Zuidlaren en – indien mogelijk – tot een gedragen standpunt over de ontwikkeling van een FOC te komen?

Anneke Lubbers en Kees de Graaf

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers