Door Koos Dijkstra op 27 augustus 2017

Vragen over afschaffen minimapolis Zilverenkruis

 

Kwestie:

Afgelopen zaterdag (26 augustus) lazen wij in de krant dat Zilveren Kruis stopt met de collectieve ziektekostenverzekering voor minima.

Met wethouder Albert Smit (PvdA) van Assen, maken wij ons daar erg boos over.

Zilveren Kruis tast het beginsel van solidariteit in de collectieve zorgverzekering aan.

Winstbejag zou het motief kunnen zijn, ten koste van de mensen die het minst te besteden hebben.

Een verschijnsel dat vaker optreedt bij marktwerking en dat wat ons betreft met kracht bestreden moet worden.

Actie is geboden zegt Smit en hij gaat zich inzetten om Zilveren Kruis op andere gedachten te brengen.

In eerste instantie gaat het er dan niet om of en hoeveel mensen er direct geraakt worden door het gewijzigde beleid van Zilveren Kruis.

Het gaat om het overeind houden van een goed werkend systeem, waarin ook de mensen met de laagste inkomens van goede zorg verzekerd zijn.

 

Naar aanleiding hiervan vragen wij het College het volgende:

Wat gaat u doen om Albert Smit te steunen en of Zilveren Kruis op andere gedachten te brengen?

Wij wachten het antwoord op onze vraag met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

namens de raadsfractie van de PvdA in de gemeente Tynaarlo,

Koos Dijkstra.

Schriftelijke vragen ingediend door: PvdA fractie.

Datum: 27 augustus 2017

Onderwerp: Minima polis Zilveren Kruis

Aan: het college van burgemeester en wethouders

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra