Vragen over gevolgen bezuiniging wijkverpleging

Door Carla Ensing-Compaan op 27 oktober 2017

Geacht college,

In het regeerakkoord van de nieuwe regering Rutte III is een bezuiniging van 100 miljoen ingeboekt op de wijkverpleging. De wijkverpleging is een onmisbare schakel binnen het idee van zorg dichtbij en in de buurt. Deze bezuiniging op de wijkverpleging – terwijl de verpleegkundigen nu al onder te grote druk staan door te weinig tijd voor de mensen en teveel bureaucratie – zal vooral in onze dorpen en buurten voelbaar worden. Het idee van langer in je eigen huis en omgeving kunnen blijven wonen komt hiermee weer op de helling te staan. In dit verband stellen we u graag de volgende vragen:

–          Is het college bekend met het voornemen van de regering om 100 miljoen te bezuinigen op de wijkverpleegkundige zorg?

–          Heeft het college een idee wat het effect van deze bezuiniging zal zijn voor op onze gemeente, zowel budgettair als inhoudelijk wat de gevolgen zullen zijn voor onze inwoners die nu en in de toekomst een beroep zullen doen op de wijkverpleegkundige zorg?

–          Is het college met ons van mening dat deze bezuiniging ongewenst is, de gevolgen groot zullen zijn en vooral onze kwetsbare inwoners zullen treffen?

–          Bent u bereid bij het rijk namens onze gemeenteraad te protesteren tegen die ondoordachte bezuinigingen?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Carla Ensing-Compaan

Steunfractielid PvdA Tynaarlo

25 oktober 2017

 

Carla Ensing-Compaan

Carla Ensing-Compaan

Sinds de jaren ‘ 60 woon ik met veel plezier in Eelde/Paterswolde. En hoewel mijn wieg ergens anders stond voel ik mij inmiddels een noorderling. Met de uitbreiding van Zuidlaren, Vries en de kleine dorpen zijn we een prachtige groene gemeente waar mensen graag willen komen wonen. Dat moet vooral zo blijven. Door de extra

Meer over Carla Ensing-Compaan