Afspraken over Geluidsoverlast festivals en feesten in de openlucht

Door Koos Dijkstra op 8 mei 2018

Nu het openluchtfestival en -feesten seizoen weer gaat beginnen lijkt het ons goed om vooraf duidelijkheid te verschaffen, zodat we ook achteraf kunnen constateren dat afspraken juist zijn nageleefd.

Geacht college,

In de afgelopen jaren heeft de fractie van de PvdA u vragen gesteld naar aanleiding van klachten die haar bereikten over geluidsoverlast (veel te hard of tot diep in de nacht) bij diverse festiviteiten.

Steeds hebt u gepareerd dat er afspraken waren gemaakt, dat er was gecontroleerd maar dat het niet nodig bleek om op te treden en dat u geen of slechts een incidentele klacht bereikt had. Complicerend was het dat er geen geluidsnormen in de APV zijn opgenomen.

U weet natuurlijk ook wel, dat hebben we ook eerder al aan u geschreven, dat het voor inwoners bijzonder moeilijk is om openlijk te klagen. Immers, iemand die aandacht vraagt voor geluidsoverlast wordt al gauw beschouwd als spelbreker, helaas ook in politiek Tynaarlo.

Dat is jammer, want we willen onze inwoners serieus nemen. Ook als ze een minderheid vertegenwoordigen.

 

Los van verstoorde nachtrust is er nog het feit dat een (te) hoge geluidsbelasting tot gehoorschade leidt.

Nu het openluchtfestival en -feesten seizoen weer gaat beginnen lijkt het ons goed om vooraf duidelijkheid te verschaffen, zodat we ook achteraf kunnen constateren dat afspraken juist zijn nageleefd.

 

Daarom willen we graag van u weten;

  • Welke afspraken u met de verschillende exploitanten van feestlocaties gaat maken over de geluidsbelasting in termen van tijdsduur en decibellen en eventueel gehoorbescherming voor bezoekers? We rekenen er op dat u voor wat betreft het geluidsniveau een norm stelt. Immers als u blijft bij het eerder door u gehanteerde begrip “onduldbare geluidhinder” is sprake van een niet-handhaafbare vergunning c.q. ontheffing.
  • Hoe u de naleving van de afspraken gaat controleren. In het bijzonder vernemen we graag wat uw overleg met de RUD hierover heeft opgeleverd en
  • wat u gaat doen als blijkt dat de afspraken niet nagekomen worden.
  • Ook vernemen we graag waar en wanneer inwoners met hun eventuele klachten terecht kunnen en
  • hoe u de gemaakte afspraken met de inwoners communiceert, zodat zij ook zelf op de naleving daarvan kunnen toezien.

 

Met vriendelijkste groet,

Koos Dijkstra.

 

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra