Vragen aan BenW of Tynaarlo ook een dementievriendelijke gemeente kan worden

Door Koos Dijkstra op 30 juli 2018

Dit voorjaar verscheen de Leefbaarheidsmonitor 2018 van het Trendbureau Drenthe. Daarin een schat aan gegevens over het leven in onze provincie, uitgewerkt per gemeente. Ook over de bevolkingsontwikkeling staan de nodige cijfers opgenomen.

Onze gemeente krimpt tot 2040 weliswaar maar heel beperkt, maar het aandeel 65-plussers in de bevolking neemt wel toe van 24 naar 33 procent. Het aantal 80-plussers in Tynaarlo stijgt van 2.168 in 2018 naar 4.132 in 2040, een stijging van 91 procent. Deze ontwikkeling stelt ons voor tal van nieuwe opgaven. Een daarvan is de navenante stijging van het aantal mensen dat door dementie getroffen zal worden. Voor heel Nederland wordt een stijging van 270.000 (2015) tot 550.000 mensen voorzien (cijfers TNO). Voor Tynaarlo is in deze periode eveneens sprake van een verdubbeling: van 720 naar 1.500.

In veel andere gemeenten speelt een vergelijkbare ontwikkeling en zijn inmiddels initiatieven ontplooid om deze ‘dementievriendelijk’ te maken. Daarbij kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig wonen en functioneren. Allerlei aspecten zijn daarbij van belang; van zorgverlening tot en met de inrichting van de openbare ruimte.

De gemeentelijke organisatie kan hier een belangrijke rol in spelen.

In dit verband stellen we graag de volgende vragen:

  • onderkent u de demografische ontwikkelingen die op Tynaarlo afkomen de komende jaren en de consequenties daarvan;
  •  op welke manier speelt u hierop in met uw beleid;
  •  voelt u ervoor te onderzoeken hoe ook van Tynaarlo een dementievriendelijke gemeente kan worden gemaakt, daarbij lerende van de opgedane ervaringen in andere gemeenten?
Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra