Voorjaarsbrief: PvdA haalt punten binnen

Door Koos Dijkstra op 12 juli 2018

Bij de bespreking van de Voorjaarsbrief heeft de fractie van de PvdA een aantal punten aangereikt die werden overgenomen door college en raad, zoals het instellen van een Raadswerkgroep Duurzaamheid. Ook zal het slechte fietspad aan de Hunebedstraat in Tynaarlo versneld worden aangepakt.

Hieronder de bijdrage van de PvdA.

Het valt ons op dat u nogal veel geld vrij wilt maken voor de organisatie. Ruim 100.000 euro voor een extra wethouder. Een half miljoen voor uitbreiding van de vaste formatie. En u wilt de jaarlijkse besparing op de bedrijfsvoering van een kwartmiljoen in een reserve stoppen, ook voor de organisatie. Het tijdelijke extra geld dat we uit Den Haag ontvangen voor de bestrijding van armoede wilt u aan organisatieverbetering besteden. Dan hebben we het nog niet over de te verwachten meerkosten van nieuw beleid. Een miljoen wordt het zomaar. Daarnaast wilt u een paar ton in toegankelijkheid en verduurzaming steken.
Los van de vraag of dat allemaal nodig is, vernemen we graag waar u het benodigde geld vandaan denkt te halen. Wat zijn uw gedachten daarover?

Reactie college: hier wordt momenteel onderzoek naar verricht. Bij de Begroting 2019 moet duidelijk worden waar de benodigde gelden vandaan worden gehaald.

De armoedegelden (een schamele 37.000 euro) moet u wat ons betreft direct ten goede laten komen aan de mensen die het nodig hebben. U zou er bijvoorbeeld de rente die de kredietbank rekent mee kunnen dempen. Wat vindt u van dat idee.

Reactie college: het college gaat de besteding van tijdelijke extra budget armoedegelden (37.000 euro) heroverwegen.

U wilt bezien of op Vriezerbrug Zuid nog meer bedrijventerreinen kunnen komen.
Tynaarlo, groene long tussen Assen en Groningen. Slechts geldig zolang we niets anders kunnen verzinnen? Houdt u toch op met die verstening. Bij Assen en Groningen is nog ruimte genoeg. Wat zijn uw redenen om er zelfs maar over te willen denken?

U hebt alle misverstanden over de stand van woningbouwinitiatieven in Vries Zuid weggenomen. U onderstreept dat u de belangstellenden voor een woning daar slechts aangehoord hebt en dat u geen enkele toezegging heeft gedaan.

Op het sociaal domein doen we de goede dingen, maar financieel lopen we flink uit de pas.
Voor dit jaar vult u het tekort van 1,7 miljoen aan uit de reserves.
U gaat pas over ombuigingen nadenken als ….. ja wanneer eigenlijk.
Als u niet opschiet gaan we in 2019 weer voor een miljoen of twee nat.
Hoe wilt u plannen voor aanpassing maken en wanneer denkt u met voorstellen te komen?

Reactie college: in 2019 wil het college dit helder hebben en er vervolgens in de Begroting 2020 op inspelen.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen hadden we een aantal brandende platformen. Over de twee slechtste fietspaden (Hunnebedweg en Hoofdweg) in de gemeente bent u duidelijk. U gaat ze niet met voorrang aanpakken. Over andere kwesties is het alweer bijna een half jaar stil (Supermarkt Zuidlaren, Herontwikkeling PBH terrein, Station Tynaarlo, Woningbouw Vries, Accommodatieplan Zuidlaren, Opstellen Omgevingsvisie).
Wat vindt u. Wordt het niet eens tijd dat u inwoners informeert over de stand van zaken?

Reactie college: wethouder Lammers zegt zijn uiterste best te doen om het fietspad aan de Hunebedstraat in 2019 aan te pakken, in samenwerking met de WMD die hier ook aan de slag wil gaan.

We missen nog drie punten.

  1. U zegt niets over het maatschappelijk vastgoed. Wat vindt u van het idee om daar een programma voor te starten. Bedoeld om de leefbaarheid in de dorpen te bevorderen.
    Denkt u bijvoorbeeld aan dorpshuizen en het sociaal hergebruik van lege/leegkomende scholen. Bijvoorbeeld om verenigingen, zorgfuncties en de bibliotheek te huisvesten.
  2. Hoe bent u bezig met het tot stand brengen van een sluitende aanpak voor verwarde personen en wanneer kunnen we uw plannen beoordelen.
  3. Tenslotte een punt voor de raad. Duurzaamheid, we hebben als gemeente de lat hoog gelegd. In 2030 willen we energie neutraal zijn. Dat is een behoorlijke opgaaf.
    Daarom stellen we voor een raadswerkgroep te vormen. Dit naar het model van de raadswerkgroep “Transformatie”, die zeer succesvol voor het sociaal domein functioneert.
    We stellen voor een werkgroepje van ongeveer vier mensen te vormen die de start van de raadswerkgroep voorbereidt. We vernemen graag of alle fracties meedoen.

Reactie gemeenteraad: alle andere fracties vinden dit een goed idee en stemmen in met het instellen van een raadswerkgroep Duurzaamheid.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra