Door Frank van der Werf op 14 februari 2016

Vernieuwing van de partijdemocatie

De PvdA maakt het eenvoudiger voor haar leden om invloed uit te oefenen. Voor het congres van 13 februari mochten voor het eerst alle leden voorstellen doen. Onze Frank van der Werf diende een motie in over het UWV.

Voorheen mochten alleen congresafgevaardigden voorstellen en moties indienen voor het congres. Met een heel nieuw digitaal platform is die mogelijkheid nu open voor alle leden. Onze afdelingspenningmeester Frank van der Werf vond het tijd om het functioneren van het UWV aan de orde te stellen. Er komen vanuit de samenleving namelijk steeds meer signalen dat het UWV niet functioneert zoals het zou moeten. Deze motie die Frank indiende is een aanzet om het UWV te moderniseren tot een gewenste partner van iedereen. Voorafgaand aan het congres haalde Frank al 60 steunbetuigingen op en zijn motie werd aangenomen door het congres.
Lees de tekst van de motie  vierkantje Motie-UWV-Congres , die door het congres werd aangenomen.

Frank van der Werf

Frank van der Werf

Frank van der Werf  Penningmeester Eskampenweg 2 9761 VA Eelde Tel. 050-3091410 E-Mail: werffrank@gmail.com

Meer over Frank van der Werf