Door Kees de Graaf op 17 maart 2016

Vaart houden in projecten!

We hebben het afgelopen jaar diverse ruimtelijke projecten besproken in de gemeenteraad. Denk aan Centrumplan Eelde, het PBH-terrein in Zuidlaren. Onze fractie wil de vaart erin houden en is benieuwd naar de voortgang. Daarom stelden we vragen aan het college.

Vaart houden in projecten!

We hebben het afgelopen jaar diverse ruimtelijke projecten besproken in de gemeenteraad. Denk aan Centrumplan Eelde, het PBH-terrein in Zuidlaren. Onze fractie wil de vaart erin en is benieuwd naar de voortgang. Daarom stelden we vragen aan het college:

– Op 1 februari verliep de deadline voor het indienen van een aangepast plan door ontwikkelaar Leyten voor de voorzijde PBH-terrein in Zuidlaren. Hoe staat het hiermee? En wanneer worden de hekken rondom het voorterrein verwijderd, die de ontwikkelaar daar geplaatst heeft?

– Hoe is het gesteld met de onderhandelingen met de ontwikkelaar VastGoud over de voorzijde van de locatie-Koops in Eelde? Begin februari zou hier overleg over plaatsvinden met een ambtelijke vertegenwoordiging.

– Op 6 oktober 2015 vond een informatiebijeenkomst plaats over het onderwerp ‘krimp’. Het college heeft hierover een advies ontvangen van de Adviesraad Platteland en Kleine Kernen. Eerder gaf het college al aan zelf een visie op krimp te gaan ontwikkelen, bij de behandeling van de perspectievennota. En daar ook de ontwikkelingen in het onderwijs (terugloop leerlingaantal) bij te willen betrekken. Hoe staat het hiermee en kan het genoemde advies wellicht met de raad worden gedeeld?

– Bij dezelfde behandeling van de perspectievennota gaf u aan najaar 2015 te komen met een visie op het groenonderhoud in de wijk De Fledders in Vries. Ook de verkoop van kleine reststukjes grond aan bewoners zou daarin worden meegenomen. Hoe ver bent u hiermee?

– In september 2015 heeft uw college het rapport van BOKD over de woonwensen van jongeren in Yde De Punt ontvangen. Zijn er sindsdien vorderingen gemaakt en zo ja: welke?

– bij de behandeling van het bestemmingsplan voor het crematorium gaf u aan de gemeenteraad mee te willen nemen in het werken met de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Heeft u daar al nadere gedachten over?

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf