Door Kees de Graaf op 11 juli 2016

Uitvoering Dorpsagenda Vries

In de raadsvergadering van 8 december 2015 is de Dorpsagenda Vries vastgesteld. In het Uitvoeringsprogramma zijn concrete acties aangekondigd. Daarnaast zijn bij de behandeling in de raad enkele aanvullende toezeggingen gedaan. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en onze fractie is benieuwd naar de voortgang. Lopend door het dorp zien wij dat het pand van voormalige bakkerij Harms inderdaad in de verkoop is gegaan. Daarnaast constateren wij dat de openbare ruimte in de centrumstraten op een ander niveau wordt onderhouden dan in de centra van Eelde en Zuidlaren gangbaar is. Met name de hoeveelheid ‘onkruid op bestrating’ zorgt voor een onaantrekkelijk en onverzorgd beeld. Verder zien we nog geen tekenen van concrete acties.

In dit verband stellen we u graag de volgende vragen:

– in het Raadsvoorstel staat te lezen: ‘Ten aanzien van de herinrichting in het centrum zal na besluitvorming een ontwerp worden gemaakt. Dit ontwerp komt, zoals gebruikelijk, in samenspraak tot stand met ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden. Ook zal gebruik gemaakt worden van het VN-panel.’ Is het ontwerp inmiddels inderdaad op deze wijze tot stand gekomen?

– wanneer wordt gestart met de uitvoering met de herinrichting van de openbare ruimte?

– hoe beoordeelt het college de staat van onderhoud in het centrum van Vries?

– in de raad is toegezegd, na vragen van de VVD, dat onderzoek wordt gedaan naar het parkeren op de Brink. Ook zal het college ‘in gesprek gaan met het verenigingsleven’. Wat is hiervan de stand van zaken?

– in een brief aan Vrouwen van Nu Vries van 19 januari geeft u aan in gesprek te gaan over de mogelijke oprichting van een belangenvereniging. Heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden en zo ja: wat is hiervan de uitkomst geweest?

– in uw brief aan Leefbaar Tynaarlo d.d. 5 juli geeft u aan ‘zelf geen woningbouwontwikkeling te initiëren’. Wij maken hieruit op dat dit voor alle locaties in het dorp geldt, is deze waarneming correct? Zo ja, wat betekent dit voor de actie uit de Uitvoeringsagenda dat voor Vries Zuidoost een ontwikkelingsstrategie wordt opgesteld?

– het dorpsbelevingsonderzoek dat voor Vries is gehouden (en is uitgemond in de Dorpsagenda) is tevens voor Donderen uitgevoerd. Is het college voornemens voor Donderen samen met de inwoners een vergelijkbare agenda op te stellen?
Kees de Graaf
Fractielid PvdA Tynaarlo
11 juli 2016

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf