Toegankelijkheid in Tynaarlo bijdrage raad 27 november

Door Anneke Lubbers op 3 december 2018

In de raadsvergadering van 27 november werd gesproken over de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen in Tynaarlo. Een belangrijk onderwerp. Onze fractie raadde aan het hier niet bij te laten: toegankelijkheid heeft op nog veel meer onderwerpen betrekking. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van openbare toiletten, waar PvdA Tynaarlo al eerder aandacht voor vroeg.

Als PvdA zijn we blij dat het beleidskader fysieke toegankelijkheid nu uitgewerkt is. De bijdrage van het VN Panel is hiervoor een waardevolle aanvulling geweest. Een mooi omschreven punt is: Van ‘praten over’ naar ‘praten met’: we betrekken mensen met een beperking bij beleid en uitvoering en zetten hun ervaringsdeskundigheid in.

Ook zijn we blij dat door middel van subsidies, adviezen en bouwvoorschriften gestimuleerd wordt de toegankelijkheid te verbeteren.

Een klein minpuntje is de ter inzagelegging die wederom in de vakantieperiode plaats heeft gevonden. Dat is dus niet erg toegankelijk geweest. We hebben eerder namelijk raadsbreed afgesproken dat niet meer te doen omdat dan veel mensen deze informatie mislopen.

In de visie van de PvdA is inclusie: meedoen voor iedereen en inclusie op alle terreinen van beleid. Toegankelijk ook voor nieuwe Nederlanders of voor hen die dat willen worden. Wellicht kan dat de volgende stap zijn. Want we praten nu alleen maar over de fysieke toegankelijkheid. Maar er is natuurlijk meer:

–           Het beter afstemmen van het gebruik van communicatiemiddelen op de mogelijkheden van
mensen met een beperking:
–           Websites toegankelijker en begrijpelijker maken;
–           Mogelijkheden bieden tot meedoen m.b.t. sport en bewegen;
–           Verbetering van de toegankelijkheid van trottoirs, wegen, pleinen, sport- en
recreatieterreinen en natuurgebieden;
–           toegankelijk openbaar vervoer voor mensen met een beperking.

 

Hardenberg is uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland in 2017; goed dat mensen van het VN Panel met het college op werkbezoek zijn geweest naar Hardenberg om inspiratie op te halen hoe zij het daar doen.

Dan kom ik nog even op de horecaschouw van het VN Panel; zij hebben bemerkt dat in dorpen en steden nog niet overal een toegankelijk toilet is.
Wat de PvdA betreft zou dat wat ons betreft een speerpunt mogen zijn. Een toegankelijk toilet voor mensen met een rolstoel, slechtzienden, maar ook voor mensen met maag/darmproblemen enz.

Het College was van mening dat een openbaar toilet in elke kern te duur zou zijn en gevoelig voor vandalisme.
Wij steunen het College in haar plannen om te onderzoeken of dit op een andere wijze kan: zoals bijvoorbeeld via ondernemersvereniging of horeca en winkels mee willen werken om op vrijwillige basis een toilet beschikbaar te stellen.

Door bv een sticker op de deur kan kenbaar worden gemaakt dat mensen daar van een toilet gebruik kunnen maken.

Eventueel betaalt men voor het gebruik een kleine vergoeding.
Wij willen jullie even wijzen op een handig fenomeen als een hogenood-app  https://www.hogenood.nu/hogenood_app.html.

Hierop vind je de dichtstbijzijnde mogelijkheid om gebruik te maken van een openbaar toilet. En helaas is deze app in onze gemeenteomgeving nog behoorlijk leeg. Te overwegen valt deze app onder de aandacht van de ondernemersverenigingen te brengen.

 

 

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers