Door Kees de Graaf op 5 oktober 2016

Toegankelijkheid website gemeente

Aan: het college van burgemeester en wethouders, in afschrift aan de gemeenteraad

Geacht college,

Wellicht heeft u gelezen dat het deze week de Week van de Toegankelijkheid is. In Tynaarlo hebben we met dit onderwerp inmiddels de nodige ervaring opgedaan. In het najaar van 2014 is hier, als eerste gemeente in Nederland, een VN-Panel opgericht. Dit panel, bestaande uit mensen met een beperking, denkt mee over hoe we Tynaarlo meer toegankelijk en ‘inclusief’ kunnen maken.
Toegankelijkheid wordt daarbij breed opgevat. Niet alleen gebouwen en openbare ruimte dus, maar bijvoorbeeld ook begrijpelijke en leesbare schriftelijke informatie.
De gemeentelijke website www.tynaarlo.nl kan hierin een belangrijke rol spelen, zeker ook omdat de gemeentelijke informatiepagina niet meer in alle lokale weekkranten wordt afgedrukt.
De organisatie ‘Gewoon Toegankelijk’ ondersteunt bij het verbeteren van de toegankelijkheid van overheidswebsites. Ook de website van onze gemeente is door deze organisatie doorgemeten, voor het laatst op 7 juli j.l.. Onze score: 33 procent van onze pagina’s is afgekeurd en we krijgen één van de vier sterren op de zogenaamde Inzichtscore. Bepaald nog geen geweldige score.
Ook beschikt onze gemeente niet, zoals Aa en Hunze bijvoorbeeld wel doet, over een ‘toegankelijkheidsverklaring’. Aan de hand van deze verklaring wordt regelmatig door de betreffende overheid – ook op de eigen website – aangegeven welke maatregelen zij (gaat) treffen om de website of webapp volledig toegankelijk te maken.

In dat verband stellen we u graag de volgende vragen:

– Bent u bekend met de toetsing van overheidsinstanties door www.gewoontoegankelijk.nl, een initiatief van het Rijk en VNG
– Hoe beoordeelt u de score van 33 procent aan afgekeurde webpagina’s voor Tynaarlo?
– Bent u voornemens de website www.tynaarlo.nl toegankelijk te maken voor mensen met een beperking? En zo ja op welke termijn?
– Is het een suggestie bij de verbetering van de website het VN-Panel Tynaarlo in te schakelen?
Met vriendelijke groet,

Kees de Graaf
Fractielid PvdA Tynaarlo
4 oktober 2016

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf