Aanleg Tiny Forest in Tynaarlo

Door Anneke Lubbers op 19 maart 2019

Tynaarlo staat bekend als groene gemeente en fungeert als de ‘groene long’ tussen Groningen en Assen.

Die kwaliteit moeten we behouden en als dat kan ook versterken. In dat verband stelden we u onlangs al vragen over de herplantplicht van gekapte bomen in onze gemeente.

Een nieuwe ontwikkeling die wij enthousiast begroeten is de aanleg van zogenaamde ‘tiny forests’.

Het zijn minibossen met de oppervlakte van een tennisbaan. Een dergelijk bos is ‘een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar hier.

De bossen stimuleren bovendien biodiversiteit en helpen bij het klimaatbestendig maken van gemeenten.’, zo lezen we in een bericht van IVN. Uit dat bericht blijkt ook dat vanaf vandaag gemeenten zich weer kunnen aanmelden voor het realiseren van drie tiny forests.

In dit verband stellen we u graag de vraag of u ervoor voelt om de gemeente Tynaarlo hiervoor aan te melden. De inschrijving sluit op 26 april aanstaande.

In afwachting van uw reactie, bij voorbaat onze dank,

Met vriendelijke groet,

Anneke Lubbers

Raadslid PvdA Tynaarlo

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers