Supermarkt Ter Borch: eerste test voor nieuwe coalitie

Door Kees de Graaf op 11 april 2018

Hier de link naar de brief van 8 mei over Supermarkt bij A7 Ter Borch

 

‘Wij vinden het belangrijk dat afspraken en beloftes aan mensen worden nagekomen en de gemeente een betrouwbare partner is in wonen en werken. Of het nu om een supermarkt gaat of verkeersdrukte.’ Aldus Leefbaar Tynaarlo in haar partijprogramma 2018-2022, over de wijk Ter Borch.

De partij stemde op 4 december 2017 tegen de komst van een megasupermarkt in het entreegebied van de wijk. En beloofde aan de inwoners in de campagne ‘afspraak is afspraak’. Oftewel: behoud van het groene karakter van de wijk. Ook GroenLinks toonde zich al langer tegenstander van de komst van een grote supermarkt naar dit woongebied.

Het wordt boeiend om te zien of beide partijen – inmiddels onderdeel van een bredere coalitie – woord gaan houden.

Uit de uitslag van de verkiezingen in Ter Borch valt niet een-twee-drie af te lezen hoe groot het draagvlak voor de nieuwe supermarkt is.

Voorstanders VVD, D66 en CDA scoren ieder boven de 200 stemmen in de wijk, maar dat geldt ook voor tegenstanders Leefbaar Tynaarlo en GroenLinks. De uitslag maakt in ieder geval duidelijk dat van een ‘massale tegenstand’ in de wijk geen sprake is (in tegenstelling tot wat sommige actievoerders proberen te doen geloven).

Hoe het ook zij, op enig moment komt het bestemmingsplan voor de supermarkt weer in de gemeenteraad aan de orde. Tenminste, dat is de verwachting. De nieuwe coalitie kan uiteraard ook besluiten om de planologische procedure af te breken en geheel van voren af aan te beginnen – in een veel beter overleg met de omwonenden. Op dat moment zal de betrokken ontwikkelaar met een schadeclaim komen, die vermoedelijk in de miljoenen loopt.

De andere optie: doorgaan met het ingezette traject. Op 4 december heeft de raad (met nipt verschil tussen voor- en tegenstanders) ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan, in combinatie met de ontwerp omgevingsvergunning. Dat is overigens nog niet gebeurd. De indieners van zienswijzen kunnen eventuele bezwaren nogmaals kenbaar maken. Waarna de raad het bestemmingsplan vaststelt en tegenstanders alleen nog de weg naar de Raad van State openstaat.

Op dat moment komt het wederom aan op stemmen. In de nieuwe verhoudingen hebben de oorspronkelijke tegenstanders (Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks en Gemeentebelangen) 10 zetels. De oorspronkelijke voorstanders (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) komen tot 11. De Partij van de Arbeid zal met haar twee zetels dan de doorslag geven. Maar laat men het op een stemming aankomen?

Hoe gaat de nieuwe coalitie om met dit hete hangijzer?

Leefbaar Tynaarlo is aan zet, met ruimtelijke ordening in de portefeuille. Alleen GroenLinks is een medestander, de andere drie partijen stemden destijds vóór de komst van de megasupermarkt. Dat kunnen interessante onderhandelingen worden. Gaan D66, CDA en ChistenUnie op voorhand draaien? Leefbaar Tynaarlo zal er veel aan gelegen zijn om bij deze eerste test gelijk een goede indruk achter te laten. Een mogelijke uitweg voor deze partij is dat er alsnog een draagvlakmeting wordt ingelast, als tussenstap. Als daaruit naar voren komt dat de meerderheid wél een megasuper wenst, kan men het eigen verzet laten varen. Het wordt een boeiend voorjaar, waarin direct bestuurlijk kleur moet worden bekend…

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf