Door Anneke Lubbers op 17 maart 2016

Steun voor onze ondernemers: werkt het beleid?

De gemeente Tynaarlo trekt jaarlijks 100.000 euro uit om de economie te stimuleren en ondernemers vooruit te helpen. Dat gebeurt onder de titel ‘Tynaarlo Verbindt’. Onze fractie is benieuwd naar wat het programma werkelijk oplevert. We stelden daarover vragen.

In november 2013 heeft de Raad de kadernota Economie “Tynaarlo verbindt” vastgesteld met als speerpunten vrijetijdseconomie (recreatie en toerisme), zorgeconomie, omgeving Groningen Airport Eelde, duurzaamheid & innovatie en creatieve industrie.
Voor deze 5 speerpunten werden vijf ‘ambassadeurs’ aangetrokken. Daarnaast is besloten dat voor de periode van vier jaar € 100.000 per jaar beschikbaar gesteld wordt voor de ondersteuning en uitvoering van het beleid.
Bij brief van 25 november 2014 zijn wij als Raad geïnformeerd over de stand van zaken van de actieplannen uit de kadernota ‘Tynaarlo verbindt’. Daarin wordt uiteengezet hoe het budget over 2014 is ingezet. De helft van het bedrag ging in dat jaar naar de zandsculpturen in de PBH. In die brief staat ook: ‘Over het jaar 2014 wordt, zoals in de kadernota is aangekondigd, een Economisch jaarverslag opgesteld. In het verslag komen zaken aan de orde als: werkgelegenheid, aantal nieuwe vestigingen, faillissementen, bedrijfsbezoeken en de ontwikkeling van de werkloosheid in de gemeente. In dit jaarverslag wordt ook een voorzet gegeven op hoe wij denken het geld voor de uitvoering van het beleid in 2015 in te zetten. Dit doen wij mede naar aanleiding van ons overleg met de ondernemersverenigingen en de ambassadeurs.’
Bij de jaarrekening over 2015 wordt bekend hoe het geld vorig jaar is besteed.

 

Naar aanleiding hiervan vragen wij het College het volgende:

– De ambassadeurs zouden/hebben actieplannen opgesteld en hiermee kunnen de ontwikkelrichtingen en gewenste effecten uit de kadernota worden aangescherpt. Kunt u aangeven welke rol de ambassadeurs nog spelen in dit traject?

– Krijgt de gemeenteraad nog het Economisch Jaarverslag van ‘Tynaarlo Verbindt’, zoals toegezegd in de brief van 25 november 2014?

– Op donderdag 10 september 2015 hebben wij een informatie bijeenkomst bijgewoond over de Ontwikkelvisie Luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde, gezamenlijk georganiseerd door de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe. Met een bus hebben we een aantal locaties bezocht en o.a. gekeken naar de mogelijkheden voor hergebruik van de leegstaande oude luchtvaartschool in Eelde. Wat is de huidige stand van zaken van de herontwikkeling van deze voormalige Rijksluchtvaartschool (in samenwerking met Stichting BOEi en diverse living labs)?

– Er wordt in de kadernota gesproken over monitoring van de resultaten: heeft het beleid dat gevoerd wordt ook bijgedragen een de gestelde doelen? Heeft het een “gemeentelijke economiemonitor” opgeleverd met rapportages over evenementen, aantal ingekomen initiatieven en de resultaten ervan?

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers