Steun aan voedselbank Hart van Drenthe

Door Anneke Lubbers op 6 maart 2019

De kwestie:

Uit berichten in de media en uit een recent werkbezoek van de PvdA aan de Voedselbank Hart van Drenthe in Gieten, bleek dat deze voedselbank dringend hulp nodig heeft. De kans bestaat dat de hulpdienst haar deuren moet sluiten Zo’n 450 gezinnen maken gebruik van de voedselbank, die actief is in de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo en Midden-Drenthe. Dit zou niet nodig moeten zijn , maar zolang er geen betere oplossing is……

Begin dit jaar bleek dat de voedselbank in de problemen zit. De organisatie kampt met een exploitatietekort van 30.000 euro. Het bestuur van Hart van Drenthe heeft vanwege die problemen gesprekken gehad met de verschillende gemeenten.

De gemeente Assen heeft inmiddels de subsidie aan de voedselbank verhoogd van 3400 naar 7000 euro.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het College:

  1. De voedselbank is actief in onze gemeente Tynaarlo. Hoeveel subsidie heeft de voedselbank de laatste jaren ontvangen van onze gemeente?
  2. Is er inmiddels een gesprek geweest met het bestuur van de voedselbank?
  3. Kunt u ons iets vertellen over de uitkomsten van deze gesprekken?
  4. Bent u voornemens om, desgevraagd, de subsidie aan te passen en eventueel te verhogen?

Wij wachten het antwoord op onze vragen met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

Namens de raadsfractie van de PvdA in de gemeente Tynaarlo

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers