Door Anneke Lubbers op 7 november 2016

Stel besluitvorming GAE uit!

De fractie van de PvdA in Tynaarlo pleit in een brief aan de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde voor uitstel van het besluit over de toekomst van de luchthaven. Vandaag vergaderen de aandeelhouders over het voorstel dat zij aan de Staten van Drenthe en Groningen gaan sturen en aan de gemeenteraden van Assen, Groningen en Tynaarlo. Volgens de PvdA zijn er te veel zaken onzeker. Deze moeten eerst helder worden, voordat een goed besluit kan worden genomen.

Waarom is er zo weinig tijd om alle rapporten over Groningen Airport Eelde te lezen en moet er haastje-repje voor 1 januari door provinciale staten en gemeenteraden besloten worden? Dat er nieuw luchthavenbesluit met een looptijd van 10 jaar moet worden genomen door het Rijk mag niet ertoe leiden dat er overhaast beslissingen worden genomen, vindt de Pvda Tynaarlo. Er zijn forse twijfels over de volledigheid en onderbouwing van de cijfers. Verder is onduidelijk wat de concurrentie van Lelystad gaat betekenen. Minstens zo belangrijk is de toegezegde steun van het bedrijfsleven: wordt deze ook in concrete bedragen omgezet en vastgelegd in bijvoorbeeld een convenant? Zonder dat soort afspraken blijft het bij goede bedoelingen en die hebben – zo zagen we de afgelopen jaren – niet geleid tot een positief resultaat.
Om meer zicht te krijgen op deze en andere onzekerheden pleit de PvdA-fractie van Tynaarlo voor uitstel van het besluit over mogelijke investeringen in de luchthaven. Tot dat moment blijft de fractie bij haar eerder ingenomen standpunt dat overheden pas weer investeren in de luchthaven als er zicht is op een positief bedrijfsresultaat – en anderen zullen dat dan ook moeten doen (zoals het bedrijfsleven).

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers