Door Koos Dijkstra op 10 september 2015

Standpunt PvdA Tynaarlo over huisvesting asielzoekers

Tijdens de raadsvergadering van 8 september werd uitgebreid stilgestaan bij de eventuele noodopvang van asielzoekers in de Prins Bernhard Hoeve in Zuidlaren. In eerste termijn gaf onze fractie dit mee aan het college en de raad.
Het college heeft besloten noodopvang van vluchtelingen in de PBH af te wijzen. Het college is verantwoordelijk voor goede en veilige opvang. Maar de discussie daarover wordt gedomineerd door emotie en een hoog Niet in Mijn Achtertuin-gehalte, zo lijkt het. Het college geeft twee argumenten.
De hal is ongeschikt en het college heeft het gevoel dat veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Daar is vast onderzoek naar gedaan. De fractie van de PvdA wil graag weten wat het onderzoek heeft opgeleverd. Op welke feiten en omstandigheden is dit oordeel gebaseerd?
In de tweede plaats wordt – terecht – geconstateerd dat de nood hoog is. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zegt het college. Maar luidt het tweede argument ‘Mensen willen we op deze manier niet opvangen’: waarom niet? We hebben het hier over NOOD. Hoe zien ze dat dan in Goes, Zwolle, Apeldoorn, Assen en straks in Groningen en al die andere gemeenten die in op zoek zijn naar opvanglocaties? Denken ze er daar niet genoeg over na?
De fractie van de PvdA wil graag weten welk alternatief het college ziet voor de mensen die nu in Nederland binnen komen. Zij hebben op dit moment natuurlijk niets aan het op langere termijn oprichten van een AZC. Wat wil het college nú wel doen? Tenslotte: is er een precedent waarbij individuele leden van een college een minderheidsstandpunt naar buiten brengen?

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra