2 maart 2016

PvdA Tynaarlo: zorginkoop wordt te grootschalig aangepakt

De fractie van de PvdA in Tynaarlo is bezorgd over de zorginkoop door de gemeente. Het college van B&W heeft aangekondigd de inkoop van Jeugdhulp en WMO alleen nog op regionaal niveau te organiseren. De gevolgen voor lokale zorgaanbieders zijn onduidelijk, reden voor de PvdA hierover vragen te stellen aan het college.

Het college van B&W van Tynaarlo heeft aangekondigd om de inkoop van de Jeugdhulp en WMO vanaf 2017 samen met de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Noordenveld te organiseren. De bovenregionale Jeugdhulp wordt zelfs met drie provincies ingekocht, voor heel Noord-Nederland.
Volgens de PvdA Tynaarlo kan dit op gespannen voet staan met een van de doelstellingen van de decentralisaties: het maximaal gebruik maken c.q. aansluiten bij lokale mogelijkheden en lokale aanbieders. Door het ‘opschalen’ van de inkoop zullen vooral de grootste zorgaanbieders terrein winnen. Dat zijn niet per definitie de partijen die innovatie het hoogst in het vaandel hebben staan. Ook is het de vraag of het regionale schaalniveau de ‘meest realistische schaalgrootte’ biedt om goed aan te kunnen sluiten bij lokale initiatieven en ontwikkelingen. Volgens de PvdA komt een besluit over regionale inkoop te vroeg: een inventarisatie van de ervaringen tot nu toe moet nog plaatsvinden. Bij deze inventarisatie zullen gemeenten, cliënten en zorgaanbieders worden gehoord. Het is zinvoller eerst de resultaten van deze inventarisatie af te wachten, aldus de PvdA.
Kees de Graaf
Koos Dijkstra