PvdA Tynaarlo wil opheldering over vestiging AH op PBH-terrein

Door Koos Dijkstra op 25 juli 2018

PvdA Tynaarlo wil opheldering over vestiging AH op PBH-terrein

Met verbazing heeft de PvdA-fractie van Tynaarlo kennis genomen van het besluit van het College van  B en W om geen medewerking te verlenen aan de vestiging van een tijdelijke AH-winkel op het PBH-terrein in Zuidlaren. De vergunning voor deze vestigingen is verleend en niets staat uitvoering hiervan in de weg, aldus de PvdA. Een beroep op ‘voortschrijdende omstandigheden’ kan geen reden zijn voor de aanhoudende tegenwerking.

Voor zover de fractie van de PvdA heeft kunnen nagaan is er over de toekomst van het PBH-terrein en de vestiging van een AH-winkel aldaar maar een besluit genomen. Op 4 februari 2014 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad besloten medewerking te verlenen aan het verplaatsen en vergroten van de AH supermarkt. Een wens van heel veel inwoners van Zuidlaren. De winkel gaat van de Stationsweg naar de voorzijde van het PBH complex te Zuidlaren met een maximale winkelvloeroppervlakte van 1.500 m2 en maximaal 2.000 m2 bruto vloeroppervlakte. Dit besluit is nog steeds van kracht. Dat geldt ook voor de vergunning voor de tijdelijke vestiging van de AH. Een permanente winkel zal nog jaren op zich zal laten wachten. Er wordt al ruim 10 jaar nagedacht over het gebruik van het terrein en er is nog geen zicht op een door het dorp gedragen plan. Volgens de PvdA staat daarom niets de bouw van de tijdelijke winkel in de weg. De PvdA-fractie wil van het college van B en W weten waar het collegebesluit op gebaseerd is en hoe houdbaar dit zal zijn wanneer het – naar alle waarschijnlijkheid en terecht – door AH juridisch zal worden aangevochten.

 

Vragen aan B&W:  Met stijgende verbazing hebben wij kennis genomen van uw brief d.d. 17 juli 2018, waarmee u uw gesprek d.d. 18 juli 2018 met dhr. Hendrikse bevestigt.

Mijnheer Hendrikse heeft u gevraagd hem een huuraanbod te doen voor de vestiging van een tijdelijke winkel op het terrein van de voormalige PBH. U weigert dit verzoek te honoreren. U beroept zich op gewijzigde omstandigheden. U trekt een eerder huuraanbod voor een deel van het benodigde terrein hiermee in begrijpen wij.

Voor zover ons bekend is, heeft de gemeenteraad op 4 februari 2014 besloten medewerking te verlenen aan het verplaatsen en vergroten van de AH supermarkt

van de Stationsweg naar de voorzijde van het PBH complex te Zuidlaren met een maximale winkelvloeroppervlakte van 1.500 m2 en maximaal 2.000 m2 bruto vloeroppervlakte.

Dit besluit is met ruime meerderheid (15 stemmen voor en 7 stemmen tegen) genomen door de fracties van GroenLinks, PvdA, Leefbaar Tynaarlo, ChristenUnie, lijst van der Meij en het CDA.

Terzijde: het is opmerkelijk dat het huidige college, dat gedomineerd wordt door fracties die toen voor verplaatsing stemden (Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks, CDA en ChristenUnie) nu, direct na de gemeenteraadsverkiezingen, ineens tegen zijn. Dat roept de vraag op wie er in deze gemeente aan het stuur zit.

Op basis van dat besluit hebt u op 1 juni 2015 aan AH vergunning verleent voor de vestiging van een tijdelijke winkel op het PBH terrein.

Het is toch juist, dat u hieraan niet de voorwaarde hebt verbonden dat de toenmalige projectontwikkelaar zijn plan daadwerkelijk zou uitvoeren.

In de afgelopen jaren was een meningsverschil over het gebruiksrecht van een deel van het terrein tussen de projectontwikkelaar en de gemeente er de oorzaak van dat de tijdelijke winkel er niet kwam. Nu alle terreinen in eigendom zijn van de gemeente staat niets die tijdelijke winkel in de weg. Toch weigert u het raadsbesluit van 4 februari uit te voeren.

U beroept zich op gewijzigde omstandigheden, zoals ontwikkelingen in de detailhandel. Die omstandigheden deden zich ook al voor in 2014. In de raadsvergadering van 4 februari zijn ze uitvoerig aan de orde geweest.

Over uw nieuwe denkrichting is voor zover wij weten nog geen besluit genomen door de gemeenteraad. Noch over uw keus om helemaal opnieuw te beginnen, noch over de richting die u kiest. De complexiteit van de door u gedachte oplossingsrichting en de uitkomst van het gehouden draagvlak onderzoek rechtvaardigen uw verwachting op snelle vooruitgang in dit al 10 jaar durende proces ook niet direct.

Wij hebben de volgende vragen aan u:

  • Waarom weigert u het raadsbesluit van de gemeenteraad van 4 februari 2014 uit te voeren?
  • Op grond waarvan denkt u dat dat juridisch houdbaar is?
  • Hoe legt u bij deze gang van zaken uit dat u geloofwaardig en betrouwbaar bent als overheid?

De reactie die we op 11 september hebben ontvangen Lees het Hier: Beantw vragen fractie PVDA – afwijzing verzoek huurvoorstel AH (1)

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra