Door Koos Dijkstra op 10 juni 2016

PvdA Tynaarlo pleit voor royaal minimabeleid

De gemeente Tynaarlo ondersteunt huishoudens met een lager inkomen. Daarbij wordt met verschillende maten gemeten. Sommige regelingen mogen toegepast worden bij een inkomen dat tot 10 procent hoger is dan het maximum van de bijstand. Voor andere regelingen geldt dat het inkomen niet meer dan 20 procent hoger mag zijn dan het maximum van de bijstand. De fractie van de PvdA wil dat het hogere percentage voor álle regelingen gaat gelden.

De gemeente Tynaarlo ondersteunt huishoudens met een inkomen dat gelijk of net iets hoger is dan het maximum van de bijstand. Hiervoor bestaan verschillende regelingen. Om te bepalen of iemand voor een regeling in aanmerking komt, wordt met verschillende maten gemeten. De collectieve zorgverzekering en de individuele inkomenstoeslag gelden voor mensen met een inkomen dat tot maximaal 20 procent hoger mag zijn de bijstand. De meedoenpremie voor schoolgaande kinderen (en daaraan gekoppeld een vergoeding voor de aanschaf van een computer) en de witgoedregeling gelden voor mensen met een inkomen dat niet meer dan 10 procent hoger is dan de bijstand.
De PvdA vindt dit verschil niet uit te leggen. Tynaarlo wil zich onderscheiden als sociale gemeente. Daarom stelt de PvdA aan het College van B&W voor om álle regelingen tot inkomens van maximaal 20 procent boven de bijstand toepasbaar te verklaren. Dat is het maximum dat wettelijk is toegestaan. De PvdA-fractie heeft aan het College van B&W van Tynaarlo gevraagd welke kosten hiermee gemoeid zijn. De meerkosten zijn naar verwachting beperkt. Mede omdat de financiën van de gemeente een positieve ontwikkeling laten zien, zal de PvdA-fractie bij de behandeling van de Perspectievennota (juli 2016) een voorstel indienen om voor alle regelingen het hoge percentage toe te passen.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra