Door Koos Dijkstra op 28 juni 2016

PvdA Tynaarlo blij met besluit College om ouderen niet de dupe te laten worden van hoge eigen sportbijdrage.

De gemeente Tynaarlo wil ouderen meer laten bewegen. Daar is het ‘Bewegingsaanbod 55+’ voor ontwikkeld. De eigen bijdrage van ouderen hiervoor, 155 euro per jaar, is echter zo hoog dat velen afhaken. De PvdA-fractie van Tynaarlo heeft hierover vragen gesteld aan het college.

De hoogte van de eigen bijdrage is het gevolg van het feit dat Trias voor het gebruik van de benodigde sportaccommodaties het ‘commerciële tarief’ moet betalen. Dit tarief is gebaseerd op de verordening die de raad hierover heeft aangenomen. In de praktijk blijkt de eigen bijdrage voor veel ouderen zo bezwaarlijk, dat zij geen gebruik willen maken van het aanbod. Zo schiet de gemeente in haar eigen voet – en in die van de ouderen.

De PvdA heeft vragen gesteld aan het College omdat ze vindt dat deze verordening moet worden heroverwogen. Gelukkig was het college van Tynaarlo hiertoe genegen om deze regeling zo te repareren dat Trias voor een lager tarief de sportaccommodaties kan gebruiken. Daarmee kan de eigen bijdrage van ouderen omlaag.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra