Door Kees de Graaf op 2 juli 2015

PvdA krijgt wonen op agenda gemeente Tynaarlo

Gemeenten hebben op 1 juli een veel belangrijker rol in het woonbeleid gekregen. De PvdA-fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W van Tynaarlo. Conclusie: de gemeente Tynaarlo gaat hard aan de slag.

Op 1 juli is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Het is aan gemeenten om met een Woonvisie inhoud te geven aan het lokale volkshuisvestingsbeleid. Daarom heeft de PvdA-fractie Tynaarlo er bij het college op aangedrongen om zich met voorrang te bezinnen op de nieuwe situatie.

Op de vragen van de PvdA-fractie gaf het college van B&W de volgende antwoorden:
– het is inderdaad de hoogste tijd dat er weer prestatieafspraken met de woningcorporaties worden gemaakt. Met zulke afspraken beschrijven de gemeente en de corporaties wat zij bijdragen aan de lokale volkshuisvesting. De laatste keer gebeurde dit in 2008;
– het gemeentelijk woonbeleid wordt aangepast aan de nieuwe wet. In de nieuwe situatie heeft de gemeente meer invloed op het beleid van de woningcorporaties;
– de uitkomsten van het nieuwste woningmarktonderzoek in de Regio Groningen-Assen worden hierin meegenomen.

Er zijn volgens de PvdA betreft veel raakvlakken met andere thema’s, bijvoorbeeld: de betaalbaarheid van het huren, bevolkingsontwikkeling (krimp), huisvesting van verschillende doelgroepen en het langer zelfstandig wonen van ouderen. Woningcorporaties en huurders moeten hierbij worden betrokken. Begin september spreken het college en de gemeenteraad van Tynaarlo met elkaar over deze onderwerpen. Wat de PvdA Tynaarlo betreft laat het college van B&W hiermee zien dat het thema ‘wonen in Tynaarlo’ hoog op de agenda is gezet.

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf