PvdA-fractie over Begroting 2019: geen keuzes

Door Koos Dijkstra op 14 november 2018

Onze fractie nam de Najaarsbrief en de Begroting 2019 door. We werden er nog niet enthousiast van. Concrete acties ontbreken, er moet eerst nog van alles worden onderzocht en belangrijke onderwerpen worden op de lange baan geschoven c.q. niet financieel in beeld gebracht. Een slechte zaak voor Tynaarlo.

Er is weer veel tijd in gestoken. De stukken zijn goed leesbaar en verzorgd. Daar maken we de organisatie complimenten voor. Detail; u vraagt 11 besluiten, maar in het besluit staan er maar 10. Zoals het hoort, bevat de Najaarsbrief weinig nieuwe informatie.

Het meeste loopt door uit de vorige bestuursperiode. Er zijn toen veel goede ontwikkelingen in gang gezet. En daar plukken we nu de vruchten van. De PvdA zal een tekstwijziging in de najaarsbrief voorstellen. Dat is, omdat wij vinden dat het extra geld voor “sociale woningbouw” weer in de spaarpot gestopt moet worden.

We vinden het heel goed dat u met enkele onderwerpen van de PvdA doorgaat. Dan hebben we het erover dat u buurtbudgetten wilt instellen, dat u plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten wilt maken en houden, dat u liever wilt voorkómen dan straffen, dat u meer wilt doen aan sport en cultuur, dat de zorg meer geld mag kosten dan we ervoor krijgen van de regering en dat u de fietspaden langs de Hunebedstraat en de hoofdweg in Eelde-Paterswolde aan gaat pakken. We missen een verbetering voor mensen die weinig geld hebben. Dat is voor ons reden om voor te stellen dat Tynaarlo ook een Kindpakket krijgt.

U wilt de subsidiekraan weer flink openzetten. U wilt museum de buitenplaats in Eelde de komende jaren steeds 50.000 euro geven. Daarmee stelt u de andere museums achter. Dat hoort het gemeentebestuur van Tynaarlo niet te doen. De PvdA vindt dat er duidelijke regels moeten zijn voor het geven van subsidies. Iedereen moet er zeker van zijn dat subsidiegeld eerlijk wordt verdeeld. Wij zullen op dit punt dan ook een betere tekst voorstellen.

U schrijft dat u uw uitvoeringsprogramma concreet maakt in de begroting. Dat betekent dat u in het stuk zegt wat u gaat doen. Maar dat is niet waar. U noemt allerlei onderwerpen, maar zegt bijna nergens wat u gaat doen. Als het om daden gaat, lijkt het er vooral op dat u het gezellig wilt houden. Daarmee bedoelen we dat u met iedereen gaat praten, u gaat onderzoeken, u belooft veel. Ondertussen gebeurt er weinig.

U vindt van uzelf dat u mensen met elkaar in contact moet brengen, dat u mensen moet wijzen op mogelijkheden en kansen. Maar zelf maakt u vrijwel nergens een keus. Ja u maakt één keus. U wilt komend jaar ongeveer twee miljoen euro meer uitgeven aan personeel.

Grijs laat u het. Dat past ook bij uw uitspraak dat regels niet altijd als regels bedoeld zijn.

Volgens u zijn regels soms niet meer dan een richtlijn. U wilt beslissen wanneer inwoners zich wel en wanneer ze zich niet aan de regels hoeven te houden.  Wat ons betreft bent u hiermee helemaal op de verkeerde weg. We hebben regels om zeker te zijn van een veilige en gezonde leefomgeving. Als die niet voor iedereen gelden, dan kunnen we ze net zo goed afschaffen.

 

Elk jaar blijft er geld over, omdat plannen niet op tijd zijn uitgevoerd. Wij vinden dat u beter moet plannen, want geld op de plank laten liggen is zonde.

Op het vlak van informatievoorziening is nog wel verbetering mogelijk. U schrijft op wat u hebt gedaan. Zoals over het informatiebeleidsplan. In twee zinnen heeft u het achtereenvolgens over BGT, Mozart, iBurgerzaken, eHerkenning en Flamingo als vervanger van Stroomlijn. En dat alles voor slechts 70.000 euro meer dan begroot.

Wat hebben we aan zulke informatie? Waarom zegt u niet wat de inwoners van de gemeente er wijzer van worden. Dat helpt om dichterbij inwoners te staan.

Als je informatie wilt geven, moet je die afstemmen op de mensen voor wie die bedoeld is.

Het moet goed te begrijpen zijn en je moet er op tijd mee zijn.

Dat vindt de PvdA belangrijk.

Het college wil met iedereen overal over praten. Maar daar hebben we de gemeenteraad toch voor? Of is dat niet goed genoeg meer. Waarom eigenlijk niet? Gaat alles beter als de inwoners (en welke inwoners bedoelt u dan) zelf meer dan nu de dienst uitmaken?

En wie krijgt er dan zijn zin? Burgerparticipatie, is het toverwoord. Het wordt te pas en te onpas gebruikt. Burgerparticipatie is al de fopspeen van de democratie genoemd.

Inwoners worden er leuk mee beziggehouden, maar er verandert eigenlijk niets.

We weten ondertussen wel dat het erg moeilijk is om het goed te doen.

Er is al veel kennis. Toch wilt u de komende drie jaar nog eens 375.000 euro in onderzoek steken. Zou het niet verstandig zijn om voorlopig dan toch zelf maar beleid te maken op basis van uw eigen visie op de samenleving?

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra