Door Kees de Graaf op 19 maart 2015

PvdA en de woningbouw in Yde

De gemeenteraad besprak op 17 maart weer niet de starterswoningen in Yde. Inmiddels lijkt er een initiatief te ontstaan voor 7 starterswoningen in het dorp, een prima zaak.

De PvdA-fractie had geen zin om te wachten op een onderzoek door het college (zoals aangevraagd door Leefbaar Tynaarlo in een motie), we hebben zelf al even onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Dat gaat wel zo snel. Als je puur kijkt naar wat de gemeente zélf kan doen, komen wij op de volgende mogelijkheden:

1 bouwen op gemeentelijke grond
De gemeente heeft een grondpositie, maar deze ligt binnen de geluidscontour. Valt daarmee af voor woningbouw.

2 grond aankopen
Lijkt niet waarschijnlijk gezien het grondbeleid dat de gemeente momenteel hanteert. Maar het blijft een mogelijkheid.

3 dorpshuis herontwikkelen
De gemeente kan meer doen dan het pand te koop zetten, zoals nu is gebeurd. Men kan bijvoorbeeld een architect opdracht geven hier starterswoningen in te ontwerpen en vervolgens een aanbesteding onder (regionale) bouwbedrijven uitschrijven. De vraagprijs die de gemeente vraagt voor het pand zou dan een afgeleide moeten zijn van de haalbaarheidsstudie.

4 woningen bouwen op de plek van het bouwplan Breukenweg
Deze bouwvergunning is reeds in 2008 (!) verleend. De gemeente kan druk zetten op deze ontwikkelaar, door te dreigen de vergunning in te trekken. Feitelijk vervalt deze ook na 104 weken. Daarmee kan de ontwikkelaar wellicht gestuurd worden in de richting van starterswoningen. Dit zou de gemeente op meer plekken kunnen doen waar al lang geleden bouwvergunningen zijn afgegeven.

5 overleg met Woonborg
Wij hebben woningcorporatie Woonborg benaderd, men heeft hier 47 woningen in bezit, waarvan 12 in de boerderij en bedoeld voor ‘nestverlaters’. Van het totale bezit worden de komende jaren 8 woningen bij mutatie verkocht, gericht op koopstarters. Dat biedt weer kansen.

6 aanstellen van een ‘Wooncoach’
Hier heeft men in diverse steden de eerste ervaringen opgedaan. Zie bijvoorbeeld Reeuwijk-Bodegraven. Gemeente en corporatie stellen deze samen aan, met name gericht op de senioren – hoe kunnen zij geholpen worden in hun woonsituatie. Als zij doorstromen, komt er ruimte (wellicht) voor jongeren.

7 het begeleiden van particuliere initiatieven
Ambtelijk is er de wil om initiatieven ‘uit de markt’ voor starters goed te begeleiden (bijvoorbeeld aanpassing bestemmingsplan) en politiek ook.

Conclusie: wij hebben geen behoefte aan een nader ‘onderzoek’. Daarnaast vinden wij dat een bredere blik nodig is:
– wij willen ook aandacht voor de bestaande woningen en bewoners in Yde, in relatie tot verduurzaming, vergrijzing en dergelijke
– wij willen voor heel Tynaarlo een discussie in de raad over goed en betaalbaar wonen.

Dat laatste is inmiddels toegezegd door wethouder Engels: we gaan het hebben over het wonen in Tynaarlo. Wat ons betreft niet door weer een adviesbureau aan het werk te zetten, maar zelf als raad in gesprek te gaan met de kernen in onze gemeente en met partijen zoals de woningcorporaties. Waar hebben de inwoners behoefte aan en hoe kunnen we dat mogelijk maken? Aan het werk dus.

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf