Door Anneke Lubbers op 15 september 2017

OV-knooppunt bij De Punt: geen nut en noodzaak

De raad sprak over het plan van de provincie Drenthe om bij De Punt een OV-knooppunt aan te leggen. De gemeente moet dit mogelijk maken met een ruimtelijke ordening-procedure. En zelf 650.000 euro meebetalen. Onze fractie ziet er niets in.

Op 12 september in de Raad een discussie over de aanleg van het “Tranferium de Punt”. Een discussie die tot nu toe alleen op provinciaal niveau is gevoerd. Ooit begonnen in een discussie over Kolibri en de aanleg van een light-rail die zou aansluiten op de tram in Groningen, is dit transferium kennelijk een geheel zelfstandig bestaan gaan leiden. En de vraag blijft dan ook of het nu een speeltje is van Drentse bestuurders, zoals in Groningen te horen valt, of dat het een oplossing is voor een probleem dat daadwerkelijk bestaat.

Inmiddels zijn we van 2000 parkeerplaatsen terecht gekomen bij 200, al wordt er ruimtelijk wel een aantal van 500 vastgelegd. Het veronderstelde probleem is daarmee kennelijk opeens een tiende geworden van wat het was. Het kan snel gaan.

Voor de fractie van de PvdA is dit weer eens een bewijs van het feit dat hier eigenlijk helemaal geen probleem is, in elk geval niet op deze plek en niet in deze omvang. Wij willen graag op een paar aspecten ingaan en zijn benieuwd hoe de andere fracties in de Raad hier tegenaan kijken en het College uiteraard.

  • Het rapport van Antea geeft aan dat de bezetting van de Drentse transferia, zeg maar P+R plaatsen want transferia zijn het natuurlijk niet, gestegen is tot 60%. Dat geeft in elk geval aan dat er dus nog behoorlijk wat ruimte is. En dat is ook onze opvatting: gebruik de bestaande P+R plekken, Assen-Noord, Vries, Westlaren en De Punt.       Als de genoemde P+R plaatsen echt gaan vollopen, en bij Westlaren gaat het die kant op, breid daar dan bescheiden uit. Zeg met 30 plekken per P+R.
  • Hoe kijkt de raad c.q. College aan tegen het gebruik van de flinke groei van de 6x per uur treinen van en naar Groningen. Als je dan station Assen ook meeneemt voor meer automobilisten op de trein met ongeveer 80, zit je al op de voorgestelde 200 plekken, tegen een fractie van de nu voorgestelde kosten. En op die plekken sluit het OV ook al goed aan en hoeven dus bussen niet van de A28 af en er weer op.
  • Vervoer moet je zo dicht mogelijk bij de woonplaatsen van mensen realiseren, voor zowel auto’s als fietsen. Dat is met het parelsnoer van de bestaande kleine P+R plekken goed mogelijk. En dat bereik je niet met een P+R plek die op geen enkele woonkern aansluit en waar voor alle gebruikers eerst flink wat kilometers gemaakt moeten worden. Eelde, Glimmen en Vries bijvoorbeeld liggen voor fietsers niet echt in de buurt.
  • In Haren ligt een pracht van een Transferium; er zijn dagelijks nog minstens 300 plekken beschikbaar, er is nog ruimte voor uitbreiding en er is een geweldig OV-knooppunt. Waarom hier niet meer gebruik van maken. Wellicht in Haren iets meer aandacht besteden aan extra verlichting in de avonduren.
  • Dan het aspect veiligheid. –     Wij zien de samenkomst van de N34 en A28 voor de Punt als een gevaarlijke situatie, hier ontstaan opstoppingen en daardoor met enige regelmaat ongelukken. Doorstroming zal juist verslechteren als daar ook nog gebruik gemaakt moet worden van 200 of 500 P- plekken en de bussen die op en af moeten rijden.
  • Dan de ‘ovonde’ (ovale rotonde) die men in gedachten heeft. In onze ogen geen goede oplossing; heeft een vertragende en hinderende werking voor bussen, vrachtverkeer en geeft bovendien een zeer onveilige situatie voor voetgangers en fietsers die daar willen stallen en moeten oversteken.
  • De PvdA fractie onderstreept overigens de uitgangspunten rond dit onderwerp: een goede en vlotte bereikbaarheid van Groningen vanuit Drenthe en wij zien ook de voordelen van een goed (Hoogwaardig) openbaar vervoer.
  • Hier lieten we in eerste termijn bij. Onze conclusie, na het horen van de reactie van het College en de andere partijen:

 

  • De PvdA fractie ziet niets in het realiseren van een P+R op deze plek in de oksel van de A28. Het is hier simpelweg niet goed en veilig te realiseren. Het huidige OV-knooppunt bij de Punt kan prima blijven functioneren, samen met de P+R plekken die er al zijn rond de A28 en de N34.
  • Als het bijdraagt inderdaad bijdraagt aan een betere doorstroming en verhoging van de veiligheid dan zouden wij ons kunnen vinden in de Haarlemmermeerconstructie, alhoewel sommige organisaties daar anders over denken. Wellicht is het verlengen van de huidige oprit een haalbaar en goedkoper alternatief? Of kunnen we niet beter vanaf de aansluiting N34 op de A28 de snelheid harmoniseren op 100? Dat zou ook weer een mooie bijdrage aan de luchtkwaliteit zijn en het scheelt een heleboel geld, dat we kunnen gebruiken voor het echt verbeteren van het openbaar vervoer.

 

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers