Door Anneke Lubbers op 3 februari 2016

Onderzoek vliegveld: veel vragen

De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde laten een onderzoek doen naar de levensvatbaarheid van het vliegveld. Ook Tynaarlo betaalt hieraan mee. De gemeenteraad van Tynaarlo had hier veel vragen over, onze fractie ook.
Door Anneke Lubbers
Dit was een hamerstuk dat op de agenda was gezet voor de vorige raadsvergadering, maar is dankzij GroenLinks als bespreekstuk op de agenda gezet. Wat ons betreft een goede zaak. Wij zijn blij dat de Raad van Commissarissen van het vliegveld een waarschuwing heeft afgegeven dat de toekomstprognose van de directie niet zo rooskleurig is als ons in 2013 is voorgespiegeld. Het tekort loopt snel op, waar het volgens de strategische verkenning van de directie zelf zou moeten afnemen.
Ook wij als PvdA zien natuurlijk dat de toekomstprognoses, ondanks de baanverlenging, anders uitpakken dan werd verwacht. Op zich kunnen wij ons vinden in een strategische verkenning van kansen en bedreigingen van de ontwikkelingen van de luchthaven. Maar we hebben wel nog een aantal kritische opmerkingen over de gang van zaken.
In de eerste plaats is niet sprake van een erg transparant proces. Voor de zomer van 2015 is al een besluit genomen door de aandeelhouders inzake dit onderzoek. De procesaanpak laat zien dat raden en staten in de periode september tot en met december ingelicht zouden worden. De staten van Drenthe en Groningen zijn al in november ingelicht; wij als raad van Tynaarlo kregen pas op 6 januari 2016 per e-mail bericht. Wij vinden niet dat we hierin op een goede wijze door het college worden meegenomen.
Verder willen we graag weten wie het onderzoek c.q. de verkenning gaat uitvoeren en welke deskundigen zijn hierbij betrokken. Graag horen we daar meer over van het college. Een ander punt is de financiering. Waarom worden de kosten voor onze gemeente betaald uit het programma ‘Tynaarlo Verbindt?’ Dat is primair bedoeld om de economie te versterken en ondernemers een steun in de rug te geven en dat is hier niet het geval.
Wij steunen de fractie van GroenLinks in de motie om de voor- en nadelen van een eventuele verkoop van onze aandelen te onderzoeken.

In antwoord op onze vragen gaf het college aan dat de informatievoorziening ‘geheel transparant’ is geweest: de e-mail aan de raad bevatte alle relevante informatie. Het bureau voor het onderzoek blijkt nog niet geselecteerd; de raad wordt hierover geïnformeerd als het zover is.

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers