Door Koos Dijkstra op 4 september 2015

Noodopvang vluchtelingen

De fractie van de PvdA is van mening dat de gemeente voortvarend moet meewerken aan het op de kortst mogelijke termijn realiseren van een noodopvang voor vluchtelingen in een van de hallen van de Prins Bernhard Hoeve.
Daarnaast is de fractie van mening dat de gemeente voortvarend moet meewerken aan de realisatie van een permanente opvang (azc).


Om het draagvlak onder de bevolking te vergroten heeft de fractie de volgende aanbevelingen voor het college:

* Neem als college een eenduidig en stevig standpunt in over de noodopvang en de duur daarvan en draag dat met kracht uit
* Vraag in een zo vroeg mogelijk stadium wat omwonenden belangrijk vinden bij de realisatie van de noodopvang (en later azc)
* Bied inwoners de gelegenheid om bij te dragen in de ondersteuning en tijdbesteding van vluchtelingen
* Open een meldpunt voor mensen met zorg of klachten over de noodopvang en zorg ervoor dat die aantoonbaar opgevolgd worden
* Zorg ervoor dat het COA niet voor de troepen uit gaat lopen
* Bovenal is het belangrijk dat afspraken over de tijdelijkheid van het verblijf van individuen in de noodopvang wordt gewaarborgd evenals de tijdelijkheid van de noodopvang in de gemeente

Als fractie zullen we onze steun voor de noodopvang en het oprichten van een azc blijven uitdragen en debat opzoeken.

Namens de fractie,
Koos Dijkstra.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra