Nog steeds geen definitieve bestrating aan de Nieuwe Akkers te Paterswolde.

Door Anneke Lubbers op 12 maart 2018

Kwestie:
Nog steeds geen definitieve bestrating aan de Nieuwe Akkers te Paterswolde.

Op 2 januari 2018 heeft Gemeentebelangen Tynaarlo de volgende vragen gesteld:
“Tijdens de renovatie van de Nieuwe Akkers werd de bestrating van de wegen in de wijk vervangen, echter dit is op dat moment een tijdelijke bestrating geweest. Na het gereedkomen van de gehele wijk zou de bestrating definitief aangelegd worden.
Ook Gemeentebelangen Tynaarlo hoorde veel geluiden dat de bestrating erg slecht aan het worden is. Gemeentebelangen Tynaarlo zou graag van uw college vernemen wanneer u van zins bent om deze wegen van een definitieve bestrating te gaan voorzien”.

Afgelopen zaterdag, 10 maart, waren wij als PvdA aanwezig in de wijk Nieuwe Akkers te Paterswolde.
In de gesprekken met de bewoners kwam steeds weer naar voren dat er 2 jaar na het afronden van de renovatie nog steeds een noodbestrating in de wegen ligt. Niemand weet wanneer er een begin gemaakt gaat worden met het aanleggen van definitieve bestrating.
Bewoners zijn hierover verontwaardigd, verdrietig en voelen zich tekort gedaan.
Als PvdA hebben wij geconstateerd dat de woningen er goed bijstaan maar dat de openbare ruimte daarbij schril afsteekt. Jammer.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

• Wat is de reden dat de fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo nog steeds geen antwoord op haar vragen heeft gekregen?

• In aansluiting op de vragen van Gemeentebelangen Tynaarlo vragen wij u ook om aan te geven wanneer begonnen gaat worden met uitvoering van het aanleggen van definitieve bestrating?

Namens de fractie van de PvdA
Met vriendelijke groet,

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers