Nieuwsflits 35 raad 21 november

Door Kees de Graaf op 22 november 2017

Hierbij Nieuwsflits 35 november 2017 van de PvdA Tynaarlo

NIEUWSFLITS

Van de PvdA-fractie Tynaarlo
De raadsvergadering van 21 november 2017
3,5 uur was de raad ermee bezig: de behandeling van het agendapunt over de supermarkt in Ter Borch (Eelderwolde). Op 4 december valt het besluit over de verdere voortgang.

Vragenrecht: hoe verder met Centrumplan Eelde?
In oktober werd in de raad van Tynaarlo gesproken over het bouwplan voor Eelde Centrum met 34 appartementen. Dit plan werd op 8 november tijdens een inloopbijeenkomst getoond aan belangstellenden. Ontwikkelaar Vastgoud gaf ter plekke aan dat er aan het plan niets meer zou worden gewijzigd. Twee dagen later – zo was het plan, bleek achteraf – zou het al ter visie worden gelegd. En dat terwijl aan de raad was toegezegd dat de ontwikkelaar eerst het draagvlak in het dorp zou onderzoeken en eventuele suggesties en opmerkingen van inwoners zou meenemen. Hier is dus nog weinig van terecht gekomen. Op onze vraag ‘hoe nu verder?’ antwoordde wethouder Van Dijk dat het alsnog de bedoeling is om het bouwplan binnenkort ter visie te leggen. ‘Mocht het proces anders lopen dan sturen we u daarover een brief’, zo zegde zij de raad toe. Onze fractie blijft de ontwikkeling nauwgezet volgen.

Supermarkt Ter Borch: ontevreden over zienswijzennotitie
Eigenlijk stonden er maar 2 punten op de agenda over de geplande supermarkt in Ter Borch: de vraag of er een Milieu Effect Rapportage moet komen en of we konden instemmen met de zienswijzennotitie. Over dat laatste ging de discussie. Rond de zomer hebben inwoners en andere belanghebbenden in een zienswijze aan kunnen geven hoe zij tegen de supermarkt aankijken. De gemeente heeft de 22 ingediende zienswijzen gebundeld. Daarbij is veel samengevoegd, vooral bij de mensen die kritisch staan tegenover het plan. Een aantal insprekers gaf dat ook aan: ‘wij kunnen de antwoorden op onze vragen niet terugvinden’.
Zelf vonden wij de notitie ook nogal belerend: er stond vooral ook in waar we als raad ons niet mee mogen bemoeien. Zoals de vraag of hier niet beter woningbouw kan worden gerealiseerd. Of de vraag of er wel vraag is uit de markt naar een grote supermarkt op deze plek.

Supermarkt Ter Borch: vier punten die beter kunnen

Onze fractie vond ook dat er met de punten die zijn aangedragen door inwoners te weinig is gedaan. We haalden er vier dingen uit:

1 De verkeersveiligheid, vooral bij de scholen. Kinderen en voetgangers worden straks gemengd met achteruit in parkerende vrachtwagens. Dat is vragen om ongelukken.

2 Het ontwerp van de supermarkt. Het gebouw en het parkeerterrein krijgen alle ruimte, nagenoeg alle groen in dit deel van de wijk wordt ermee opgeofferd. Kan het plan beter worden ingepast?

3 De omvang van de winkel. Ruim 3.000 m2 wordt de supermarkt groot: met slimmere opslag zou dat een stuk kleiner kunnen.

4 De betrouwbaarheid naar de inwoners van het eerste uur en ondernemers in de omgeving. Zij hebben geïnvesteerd met de verwachting dat Ter Borch een rustige, groene wijk zou worden.

De punten 1 en 2 neemt het college mee in het overleg met de projectontwikkelaar, zo zegde wethouder Van Dijk toe.

De fractie neemt alle inzichten van de raadsvergadering weer mee. Op 4 december neemt de raad een besluit.

En ook nog:
• ons pubquizteam De Rode Rakkers haalde weer een mooi resultaat op vrijdag 17 november: een tweede plaats in de pubquiz in Onder de Linden in Vries (bij meer dan 30 deelnemende teams).

De komende weken op de agenda:
• zaterdag 25 november, onze derde afvalopruimactie (in Zuidlaren): doe mee en vul ook de vragenlijst in! hier
• maandag 27 november 18.30 uur fractievergadering

 

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf