Door Kees de Graaf op 26 september 2017

Nieuwsflits 32 Raadsvergadering van 26 september 2017

 

 Colofon
Uitgave van de PvdA-fractie Tynaarlo.
Met deze nieuwsflits willen we onze leden en andere geïnteresseerden informeren over wat er in de gemeenteraad is behandeld – en hoe onze fractie daar tegenover staat. Ook gebruiken we de nieuwsflits om vooruit te kijken naar wat de komende weken en maanden op de politieke agenda staat.
We stellen uw mening op prijs !
Mening, opmerking, vragen ? U kunt ze hier kwijt.

 

NIEUWSFLITS

Van de PvdA-fractie Tynaarlo
De raadsvergadering van 26 september 2017

Een lange zit dit keer, tot na de klok van elven. Oorzaak: een goed gevulde agenda én een goed gevulde publieke tribune, die met name kwam voor het (laatste) agendapunt over de aanleg van glasvezel in onze gemeente.

Participatie Sociaal Domein: iedereen mag meedoen
In het sociaal domein – alles wat met zorg en welzijn te maken heeft – vinden we het belangrijk dat de mensen die het betreft ook zelf hierover mee kunnen praten. In het verleden bestonden hiervoor in onze gemeente verschillende adviesraden, die het gemeentebestuur aangaven hoe er bijvoorbeeld het beste met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kon worden omgegaan. Met de invoering van de Participatiewet kwam ook de vraag op: kunnen we hiervoor een nieuwe vorm vinden? Onze wethouder Henk Berends heeft die vraag niet in eerste instantie zelf beantwoord, maar hem juist bij de adviesraden zélf neergelegd: hoe kijken zij hier tegenaan? De raden hebben daarop zelf de notitie ‘De burger aan boord’ geschreven, waarin wordt aangegeven hoe onze inwoners betrokken kunnen worden bij nieuw beleid. Ze adviseren daar dan niet meer alleen over, ze ontwikkelen dat beleid met de gemeente samen. Een manier van werken die ook op andere terreinen kan worden ingevoerd. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het voorstel.

Woningbouw Paterswolde Noord: college wil niet ‘bemiddelen’
Na enig oponthoud dan toch een besluit over de bouw van de villa’s op de locatie van school Noord in Paterswolde. Inhoudelijk konden we hier niet op tegen zijn, want het kader (‘woningbouw’) is inderdaad ingevuld. Een deel van de omwonenden is er echter niet blij mee. Wij stelden met een motie voor dat het college – binnen haar mogelijkheden – de projectontwikkelaar en de omwonenden in een gesprek bij elkaar brengt. Om samen te kijken hoe het plan het beste kan worden gerealiseerd. De ontwikkelaar heeft namelijk aangegeven dat er best nog zaken kunnen worden aangepast. Het college wilde hier niet aan: zo’n gesprek zou alleen maar verwachtingen wekken in de buurt. Een onbegrijpelijk advies, dat echter wel door de meerderheid van de raad werd opgevolgd: onze motie werd verworpen. Nadat eerder in december 2016 de raad al nauwelijks over dit plan wilde praten, had het college dus ook geen zin in een goed gesprek. We stemden daarom tegen het raadsvoorstel. Het plan werd in meerderheid wel aangenomen.

Transferium: geen nut & noodzaak, wel aangenomen
Ook over het mogelijk maken van het ‘openbaar vervoer knooppunt met parkeervoorziening’ bij De Punt werd een besluit genomen. Eerder werd al duidelijk dat een locatie op de plek van scheepswerf Beuving (aan de andere kant van de A28) geen echt alternatief is. Het moet dus de locatie worden die de provincie Drenthe heeft bedacht: in de ‘oksel’ van de afrit van de snelweg. Hier komen 200 tot maximaal 500 parkeerplaatsen. Onze fractie was en bleef tegen: nut en noodzaak zijn onvoldoende aangetoond. Andere partijen vonden dat de bereikbaarheid van Groningen Stad hier wel mee is gediend. Kosten voor de gemeente: 650.000 euro.

Afvalbeleid: verdergaande afvalscheiding
Het College wil de afvalscheiding verder verbeteren. Een prima ambitie, vinden wij. Voor een half miljoen euro gaan we nieuwe containers kopen, waarin het PMD-afval (plastic, metaal, drankenkartons) kan worden gedeponeerd. We gaan zien of het werkt: na een jaar wordt er geëvalueerd. Landelijk is er stevige discussie of apart plastic inzamelen wel werkt.
Vergeleken met de aanpak in andere gemeenten (De Wolden, Noordenveld) vonden wij de Tynaarlose kadernota niet echt vernieuwend. Ook de inwoners zijn niet betrokken bij de uiteindelijke keuzes. Dat is dan wel weer een gemiste kans.

En ook nog:
Accommodatiebeleid Zuidlaren: plan met ambitie
Er komen nieuwe school- en sportgebouwen in Zuidlaren, met name in het gebied De Wenakkers (achter de politieschool). Een plan met ambitie, dat kan rekenen op steun van veel sport- en onderwijsbesturen. Nu kijken wat hun leden ervan vinden. Positief ook: het College gaat beleid maken hoe de vrijkomende locaties een nieuwe bestemming krijgen. Dat kan woningbouw worden, maar bijvoorbeeld ook ‘weggeven’ aan sociale initiatiefnemers met een goed plan. Het blijft wel oppassen wat de mogelijke gevolgen zijn van de geplande verbreding van de N34 op deze plek (fijnstof, geluid). Ook gaat het college op ons verzoek kijken of er toch in de wijk Schuilingsoord een gymmogelijkheid voor jongere kinderen kan blijven.

Lees hier onder de bijdrage van onze fractie.

Glasvezelaanleg: punt van financiering ligt nog open
Tynaarlo steunt de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Coöperaties van particulieren pakken dit op, waar marktpartijen het af laten weten. Hoe de gemeente financieel het beste kan bijdragen, is nog een punt van discussie.

Jongerenraad: breder neerzetten
D66 leek een Jongerenraad in Tynaarlo te willen instellen. Gaande de discussie bleek dat het niet de bedoeling is om een vergadergroep speciaal voor jongeren in te stellen, maar te onderzoeken wat voor jongeren aansprekende manieren zijn om hun mening te geven over diverse aangelegenheden. Onze voorkeur heeft het om (een) jongerenraadpleging op te zetten vanuit het nieuwe te vormen platform burgerparticipatie, zodat de ‘opbrengst’ hiervan betrokken kan worden bij de integrale (alle leeftijden en doelgroepen) advisering aan de gemeente.

Open plekken: eerst beleid, dan pas projecten
We spraken ook over de wens van het College om op meer open plekken in onze gemeente woningbouw toe te staan. Het plan voor een groot nieuw huis aan de Tienelsweg in Zuidlaren werd aan ons voorgelegd. Daarmee zouden we als raad ‘indirect’ ook achter het open plekken-bouwbeleid gaan staan. Die volgorde kwam de raad vreemd voor. Graag eerst het beleid (het kader) vaststellen en dan pas individuele bouwplannen toetsen. Het College trok het plan daarop terug.

De komende weken o

p de agenda:

  •  woensdag 27 september, informatiebijeenkomst in Eelde over de bibliotheekvisie
  • zaterdag 30 september, onze eerste  afvalopruimactie in Eelde: doe mee en vul ook de vragenlijst in!
  • maandag 2 oktober 19.00 uur fractievergadering gemeentehuis Tynaarlo
  • dinsdag 10 oktober 20.00 uur gemeenteraad, met onder meer besluitvorming over het accommodatiebeleid in Zuidlaren.
Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf