Nieuwsflits 34 raad 7 november

Door Kees de Graaf op 8 november 2017

NIEUWSFLITS  Van de PvdA-fractie Tynaarlo

De raadsvergadering van 7 november 2017De traditionele middagvergadering over de Begroting 2018 (de laatste van dit college) en de Najaarsbrief. Na 5 uur vergaderen ging de raad unaniem akkoord, geen van de moties haalde het. Onze fractie maakte van de gelegenheid gebruik een aantal actuele kwesties aan de orde te stellen.

Terrein Prins Bernhard Hoeve in Zuidlaren: de trekker zit vast
Het schiet niet op, de ontwikkeling van het PBH-terrein. Onze fractie is daarover bezorgd. Het doet allemaal wel erg aan ‘trekkertrek’ denken, waarbij een trekker door een zwaar gewicht tot stilstand wordt gebracht. Gaat het plan met drie supermarkten de zaak los trekken? Wij geloven er niet veel van. Begin 2017 werd dit idee gelanceerd door het college en het is sindsdien niet echt veel verder gekomen. Beter is om als gemeenteraad compleet nieuwe kaders vast te stellen, wat de PvdA betreft met vooral ruimte voor woningbouw.
Het college herkende zich niet in dit beeld en heeft het idee heel hard bezig te zijn om de locatie in beweging te krijgen. Wethouder Hofstra erkende dat er veel aandacht moet worden besteed aan hoe het proces verder gaat verlopen. In de eerste maanden van 2018 moet duidelijk worden hoe de inwoners van Zuidlaren er tegenaan kijken.

Cultuurhistorie en bouwplannen: meer oog voor dorps bouwen
Bij een aantal bouwplannen, waaronder een grote schuur in Zeijen, het voormalig raadhuis in Eelde-Paterswolde en de appartementen in Eelde-Centrum, lijkt het erop dat er weinig rekening wordt gehouden met de Structuurvisie Cultuurhistorie die in 2014 is vastgesteld. Hierin staat dat zorgvuldig met de bestaande dorpse kwaliteiten in onze gemeente moet worden omgegaan. Onze fractie vindt dat dit onvoldoende gebeurt en nieuwbouw vaak teveel mag afwijken van wat er eerder is vastgesteld. Volgens het college is hier geen sprake van. Specifiek voor Eelde-Centrum gaf wethouder Van Dijk aan dat het beeldkwaliteitsplan van bureau Rijnboutt uit 2011 onverkort overeind staat als kader waaraan nieuwe plannen getoetst worden. Dat beeldkwaliteitsplan gaat uit van individuele panden, met een beperkte bouwhoogte.

Gevaarlijke fietspaden: mogelijk kansje voor Hunebedstraat
We hebben als fractie de bewoners van de Hunebedstraat in Tynaarlo gesteund in hun actie om het fietspad dat hier loopt te verbeteren. Het college is eigenlijk niet van plan om het pad aan te pakken (wat in haar ogen hooguit ‘hier en daar oncomfortabel’ is), maar er zijn misschien toch twee ‘kansjes’, aldus wethouder Lammers: in de omgeving moeten waterleiding en glasvezel worden aangelegd. Mogelijk dat in dat kader (‘werk met werk maken’ noemt men dat bij de gemeente) het fietspad ook kan worden meegenomen. 

Monitor Sociaal Domein: hou deze aandacht vast
Bij de Begroting 2018 was een aparte notitie bijgevoegd, over hoe het in Tynaarlo gaat met de zorg voor onze inwoners. Onze fractie pleitte ervoor deze aparte aandacht ook in komende jaren voort te zetten, omdat het een belangrijk onderwerp is. Het college zegde dat toe.
Lees  hier het hele verhaal van Koos Dijkstra

En ook nog:
– De tweede afvalopruimactie in Vries was een succes. We kregen wederom veel enthousiaste reacties.
– Op 19 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Het concept-verkiezingsprogramma en de verkiezingslijst werden vastgesteld
– We stelden vragen aan het college over de gevolgen van de bezuinigingen van de wijkverpleging.

De komende weken op de agenda:

  • maandag 13 november 19.00 uur fractievergadering gemeentehuis Tynaarlo
  • vrijdag 17 november deelname PvdA Tynaarlo aan de pubquiz in Vries
  • dinsdag 21 november 20.00 uur gemeenteraad, met onder meer de supermarkt in Ter Borch op de agenda
  • zaterdag 25 november, onze derde  afvalopruimactie (in Zuidlaren): doe mee en vul ook de vragenlijst in!  hier
Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf