Door Kees de Graaf op 20 oktober 2017

Nieuwsflits 33 raadsvergadering 10 oktober

Hierbij Nieuwsflits 33        10 oktober 2017 van de PvdA Tynaarlo
Klik hier voor de Agenda
 Colofon
Uitgave van de PvdA-fractie Tynaarlo.
Met deze nieuwsflits willen we onze leden en andere geïnteresseerden informeren over wat er in de gemeenteraad is behandeld – en hoe onze fractie daar tegenover staat. Ook gebruiken we de nieuwsflits om vooruit te kijken naar wat de komende weken en maanden op de politieke agenda staat.
We stellen uw mening op prijs !

Mening, opmerking, vragen ? U kunt ze hier kwijt.

 

NIEUWSFLITS

Van de PvdA-fractie Tynaarlo
De raadsvergadering van 10 oktober 2017

In verband met de herfstvakantie deze maand maar één keer gemeenteraad. Met een aantal besluitpunten en twee onderwerpen om te bespreken: de financiële problemen bij de RUD Drenthe en het bouwplan voor 34 appartementen in het centrum van Eelde.

Drie besluiten: Jongerenraad, accommodatiebeleid, glasvezel
Het voorstel van D66 voor een onderzoek naar een Jongerenraad haalde het. Wij zien meer in een aanpak waarbij jongeren meedoen in een participatievorm voor álle bevolkingsgroepen in onze gemeente en stemden tegen.
Het plan voor nieuwe scholen en sportvoorzieningen in Zuidlaren kreeg de steun van de raad en wordt verder uitgewerkt.
Er komt financiële steun van de gemeente voor de glasvezelinitiatieven in Tynaarlo. De gemeente wordt daarbij geen aandeelhouder en dat vinden wij terecht: gezien de ervaringen met onder meer Groningen Airport Eelde moet een gemeente geen ondernemer willen zijn.

Problemen bij de RUD Drenthe: raad maakt zich achteraf boos
De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) voert voor de 12 gemeenten in Drenthe taken uit op het gebied van milieu, handhaving en dergelijke. Het is daarmee een ‘gemeenschappelijke regeling’. De controle vanuit de gemeenteraad op deze regelingen is logischerwijs minder, omdat we deze taken niet meer zelf uitvoeren. Sommige partijen in de raad blijven daar moeite houden, helemaal als er – zoals deze zomer gebeurde bij de RUD – financiële problemen ontstaan en gemeenten moeten bijbetalen. Dat is uiteraard niet plezierig, maar de vraag is of het veel helpt om achteraf als raad hierover van leer te trekken. Onze fractie ziet meer in een andere omgang met gemeenschappelijke regelingen: probeer als Tynaarlo vooraf je voordeel ermee te doen. Vraag als gemeente jaarlijks aan de regelingen wat zij specifiek voor Tynaarlo kunnen betekenen en leg dat kort en bondig voor aan de gemeenteraad.

34 appartementen in Eelde: op zoek naar draagvlak
De vernieuwing van Eelde Centrum gaat verder met de voorgenomen bouw van 34 appartementen op de locaties Koops/Doedens. Onze fractie vindt het goed dat er woningen in het centrum bijkomen, op deze locatie binnen het dorp. Het ontwerp van de woningen spreekt ons niet aan: te massaal. De projectontwikkelaar krijgt alle ruimte om extra woningen te realiseren en het beeldkwaliteitsplan uit 2011 naast zich neer te leggen. We zullen zien hoe dat uitpakt bij de verdere planontwikkeling. Onze fractie drong erop aan om omwonenden en ondernemers goed en direct bij de plannen te betrekken. Het college kiest ervoor deze taak geheel bij de projectontwikkelaar neer te leggen. We zijn benieuwd of hij een breed draagvlak in de Eelder dorpsgemeenschap kan bewerkstelligen.

En ook nog:

  • 30 september was de eerste afvalopruimactie in Eelde een succes. We kregen veel enthousiaste reacties.  lees hier meer over de actie
  • Op 5 oktober vond een goed bezochte avond in Café Boelens plaats over andere vormen van wonen, met speciale aandacht voor de ‘tiny houses’. Lees hier een kort verslag.
De komende weken op de agenda:

  • maandag 16 oktober 20.00 uur: informatiebijeenkomst over Begroting 2018, gemeentehuis
  • Op 19 oktober vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, om 20.00 uur in Café Centraal in Tynaarlo. Lees hier verder.
  • zaterdag 28 oktober, onze tweede  afvalopruimactie in Vries: doe mee en vul ook de vragenlijst in!
  • maandag 30 oktober 19.00 uur fractievergadering gemeentehuis Tynaarlo
  • dinsdag 7 november 14.00 uur gemeenteraad (gewijzigd aanvangstijdstip in verband met behandeling begroting)
           Koos Dijkstra @KDTynaarlo     @AnnekeLubbers     @KaBeDeGe Kees de Graaf
Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf