Door op 26 mei 2016

Motie voor uitstel Bezuinigingen Bibliotheken

Mede namens de PvdA Fractie wordt er op 31 mei een motie ingediend met het verzoek aan wethouder van Dijk de bezuinigingsplannen een jaar uit te stellen

Dat geeft de ruimte om met een goed doordacht plan  met visie te komen. En om  een eind te maken aan de toenemende maatschappelijke ongerustheid als gevolg van verkeerde en verwarrende verhalen over sluitingen van de bibliotheken . Laten we eerst eens duidelijkheid krijgen wat we belangrijke functies voor onze inwoners vinden en welk prijskaartje daar aanhangt..

Hieronder de motie:

(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Motie ingediend door de fracties van VVD, D66, PvdA en CDA

Agendapunt                    15A (motie vreemd aan de agenda)

Raadsvergadering d.d.   31 mei 2016

Onderwerp:                     Toekomstige invulling van het bibliotheekwerk in de gemeente Tynaarlo

De raad van de gemeente Tynaarlo;

in vergadering bijeen op dinsdag 31 mei 2016

Constaterende dat

  • gezien de aanhoudende complexiteit van de invulling van het bibliotheekwerk in de gemeente Tynaarlo het voor het college niet mogelijk blijkt het toegezegde voorstel hierover tijdig met een inhoudelijk voldragen voorstel aan de raad voor te leggen;
  • het college meer tijd nodig heeft en ook moet nemen om tot een voldragen raadsvoorstel te komen;

draagt het college op:

  • de voorgenomen bezuiniging op het bibliotheekwerk met één jaar op te schorten en;
  • tot een ordentelijke huisvesting voor een bibliotheekfunctie in Vries te komen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Vries, 31 mei 2016

Ondertekend door:

De fracties van VVD, D66, PvdA en CDA