Door Koos Dijkstra op 14 augustus 2015

Liever kamers dan schotten

Liever kamers dan schotten

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zoekt plekken voor de eerste opvang van vluchtelingen die asiel vragen in Nederland.
Hun aantal is tijdelijk te groot voor de opvang in de daarvoor bedoelde aanmeldcentra.

Het COA denkt ook aan het opzetten van een tijdelijke opvang in Tynaarlo (Prins Bernhard Hoeve, Zuidlaren).

Onze burgemeester heeft daar een paar dingen over gezegd.
Hij vindt dat vluchtelingen zelf een hotelkamer moeten huren in afwachting van een plek in het aanmeldcentrum. Dit als alternatief voor noodopvang in “hallen met schotten”.

Dat had hij niet moeten zeggen.
Een burgemeester moet geen politieke uitspraken doen. Dergelijke uitspraken gaan over keuzes die tegenstellingen tussen mensen kunnen aanwakkeren.
Bovendien was hij nog helemaal niet aan de beurt om iets over dit onderwerp te zeggen.

Dat vluchtelingen over geld kunnen beschikken is hun redding geweest.
Het is maar een enkeling die het lukt om zonder geld en zonder hulp van mensensmokkelaars tot in Nederland te komen.
Een keer in Nederland aangekomen mag geld bij hun opvang geen onderwerp meer zijn.

De fractie van de PvdA vindt de tijdelijke oplossing die het COA kiest op dit moment de best haalbare.
Terecht kun je de vraag stellen of “hallen met schotten” voldoende menswaardig zijn.
De beelden daarvan spreken tot de verbeelding.
Maar alles is beter dan mensen op straat laten lopen.
De taferelen die we uit andere delen van Europa zien spreken voor zich.

Wat ons betreft gaat het er om dat we met die noodopvang niet afglijden.
Vluchtelingen moeten we zo menswaardig als mogelijk is opvangen, “liever in kamers dan tussen schotten”.
Ondertussen voldoet de gemeente Tynaarlo heel behoorlijk aan haar maatschappelijke opdracht.
Het lukt goed om het steeds toenemende aantal mensen dat een verblijfsvergunning heeft gekregen huisvesting te bieden.
Dat is het goede nieuws.
Koos Dijkstra, Fractievoorzitter
14 augustus 2015

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra