31 januari 2018

Koos Dijkstra in gesprek met Frans Nuninga (Dorpsklanken deel 3 en 4)

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak De Dorpsklanken-redacteur uitgebreid met onze lijsttrekker Koos Dijkstra. Met permissie mogen we hieruit als PvdA Tynaarlo citeren. In deel 3: de zorgtaken die onder leiding van PvdA-wethouder Henk Berends op gemeentelijk niveau zijn geland.

In de gemeenteraad en in het college van BenW is de focus van de PvdA sterk gericht op het thema ‘zorg’. Wat dit betreft vindt Dijkstra dat de eigen wethouder, Henk Berends, het goed heeft gedaan en dat hem binnen het college voldoende ruimte werd gegeven om het uitstaande beleid uit te voeren. Dijkstra:

“De overheveling vanuit het Rijk van de WMO-taken naar de gemeente(n) is een enorme klus geweest. Desondanks is er in Tynaarlo niemand buiten de boot gevallen.

Ik ken geen mensen die binnen deze mega-operatie in de kou zijn blijven staan! Er is voor de jaarwisseling een nieuwe overlegstructuur ontwikkeld, waardoor mensen vanaf het begin worden betrokken bij de ontwikkeling van beleid. De gemeente legt nu veel eerder het oor bij de belanghebbenden te luister, waardoor er beter rekening gehouden wordt met persoonlijke behoeften en wensen, waarbij de inwoner (s) de regie voert.”

De kritiek op Berends vanwege de verhoging van de tarieven voor de huur van onze sportaccommodaties (+30%) vindt Dijkstra onterecht. Hij legt uit dat die verhoging procentueel niet over de hele linie geldt: “De tarieven voor het gebruik in de verschillende dorpskernen zijn gelijk getrokken”. De zorg dat door de verhoging met name de jeugd zal wegblijven biedt Dijkstra de gelegenheid om met een electorale lokker te komen:

“Wij gaan in de nieuwe gemeenteraad voorstellen om de jeugd tot en met 16 jaar gratis te laten sporten!”

Koos Dijkstra in gesprek met Frans Nuninga (De Dorpsklanken)

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak De Dorpsklanken-redacteur uitgebreid met onze lijsttrekker Koos Dijkstra. Met permissie mogen we hieruit als PvdA Tynaarlo citeren. In deel 4: het bouwbeleid van de gemeente Tynaarlo.

Volgens Dijkstra zijn er in de gemeente Tynaarlo sociale huurwoningen voldoende. De kwaliteit ervan laat echter nog dikwijs te wensen over en ook uit het oogpunt van duurzaamheid valt er wat hem betreft nog een inhaalslag te maken.

Pratend over woningbouw in het algemeen stelt Dijkstra dat zijn partij het onwenselijk vindt om de in periferie van de dorpskernen nieuw te bouwen.

Inbreiding op open plekken heeft de voorkeur. In Tynaarlo is een grote behoefte aan woningen in het middensegment (huurwoningen tussen 700 en 900 euro per maand).

Als zich voor de bouw hiervan geen projectontwikkelaars uit de markt melden, zal, wat Dijkstra betreft, de gemeente Tynaarlo hiertoe zelf initiatieven ontplooien.