Door Koos Dijkstra op 30 januari 2018

Koos Dijkstra in gesprek met Frans Nuninga ( Dorpsklanken deel 1)

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak De Dorpsklanken-redacteur uitgebreid met onze lijsttrekker Koos Dijkstra. Met permissie mogen we hieruit als PvdA Tynaarlo citeren. In deel 1: over het verschil tussen landelijke en lokale partijen.

Veel mensen baseren hun politieke keuze op zaken die voor hen persoonlijk van belang zijn.

Als voorbeeld noemt Dijkstra een familielid: “Hij heeft als echte VVD’er op de PvdA gestemd, omdat er in ons landelijke verkiezingsprogramma betere voorwaarden voor hypotheek en studie werden genoemd. De grote idealen van de PvdA speelden bij het maken van die keuze geen rol”. Overigens weet Dijkstra niet of de geschetste ontwikkeling tot gevolg zal hebben dat de lokale partijen hierbij in maart garen zullen spinnen.

Dijkstra: “Het is van groot belang dat we in ons verkiezingsprogramma concreet aangeven wat we in Tynaarlo willen bereiken en dat we ons daarbij zonodig baseren op de uitgangspunten die op landelijk niveau zijn geformuleerd”. De gedachte dat algemene partijdoelen wellicht op lokaal niveau te ver van de kiezers af zouden kunnen staan wijst Dijkstra van de hand: “Op lokaal niveau kunnen deze prima geconcretiseerd worden.

Neem de aardbevingsschade: hieraan kan wat gedaan worden als een landelijk opererende partij in Den Haag meeblaast

bij het opstellen van richtlijnen. Lokale partijen hebben op dit soort zaken geen of nauwelijks invloed. Ze kunnen hooguit op het lokale bestuur druk uitoefenen om in het Haagse aan de bel te trekken.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra