Door Koos Dijkstra op 7 juni 2017

KOM IN ACTIE

 

Eerst goed afspreken, dan verder met de gaswinning in Vries-Zuid.

Het Ministerie van Economische Zaken wil voor de gaswinning in Drenthe het plan “Westerveld” wijzigen. Het in gebruik nemen van de gaswinningsput Vries-zuid maakt deel uit van dit plan.
Tot en met maandag 19 juni 2017 kunnen belanghebbenden hun mening over plan Westerveld indienen.

Als gevolg van de gaswinning kan de bodem onder Vries nog tot 8 centimeter dalen en is er kans op (lichte) bevingen zegt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft vastgesteld dat de grondbewegingen aan het oppervlak in de omgeving van de bevende velden nu nog niet worden geregistreerd.
Hetzelfde geldt voor de schade aan bouwwerken.
De NAM moet, zo adviseert het SodM bij Eleveld en Vries-Zuid, de ontwikkelingen beter in de gaten houden door versnellingsmeters te plaatsen. Verder moet een zogenoemd risicobeheerssysteem worden ingevoerd.

Het college van Tynaarlo heeft in lijn hiermee op 12 januari 2017 negatief geadviseerd; eerst goede afspraken maken over de monitoring van de risico’s van de gaswinning en over de afhandeling van schades, mochten die ontstaan. Dit dan op dezelfde manier als in de provincie Groningen.

De reactie van de minister stelt teleur. Er zijn nog geen stevige afspraken gemaakt.

Misschien brengt een massaal protest uit de bevolking de minister nog tot het inzicht dat er echt deugdelijke afspraken gemaakt moeten worden voor de NAM toestemming krijgt om te beginnen.

Na Assen is in de gemeenteraad van Tynaarlo op ons verzoek afgesproken dat de gemeente een voorbeeldbrief schrijft.

De informatie vind u hier: https://www.tynaarlo.nl/gaswinning_in_onze_gemeente,_uw_mening_telt_/

Deze brief wordt in week 24 op de gemeentepagina van de lokale kranten en de website plaatst. Met behulp daarvan kan elke inwoner tot en met 19 juni zelf bezwaar maken tegen het plan.

We roepen u op dat te doen.

Namens de fractie van de PvdA
Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra