Door Koos Dijkstra op 7 september 2016

Klaar voor de tweede helft!

De PvdA-fractie staat klaar voor het nieuwe politieke seizoen. De tweede helft van de periode 2014-2018 is aangebroken. Eerder kon u al lezen wat onze fractie het afgelopen jaar heeft bereikt, in dit artikel richten we de blik weer op de toekomst. Waar gaan we voor het komend jaar?

Ons team is ongewijzigd, gelukkig is niemand weggekocht door ‘Den Haag’. Klaar dus om met inwoners, ondernemers, collega-partijen en het College van B en W verder te werken aan een sterk en sociaal Tynaarlo. Onze speerpunten voor de komende tijd:

Iedereen doet mee
Tynaarlo als groene, sociale en financieel gezonde gemeente – dat wil de PvdA behouden en versterken. Een gemeente met een goed leefklimaat, met voldoende mogelijkheden voor iedereen om te leven, te wonen, te werken en te ontspannen. De locale overheid heeft daarin een rol, maar onze inwoners kunnen er zelf ook – naar vermogen – aan bijdragen. De participatiesamenleving moet op lokaal niveau vorm krijgen. Geen geringe opgave, maar als we als gemeente en als gemeenschap onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen, gaat dat lukken. Wij willen toe naar een andere samenleving, een samenleving waarin mensen elkaar ondersteunen. Wij willen voorkomen dat mensen naar de rand van de samenleving worden geduwd. Daarbij vinden we dat de zwaarste lasten op de sterkste schouders terecht moeten komen – solidariteit blijft ons leidend principe.

Minder mensen naar de Voedselbank
Begrijp ons goed, bij de Voedselbank wordt prima werk verricht, door gedreven vrijwilligers. Het voorziet ook wel degelijk in een behoefte. De PvdA vindt echter dat het in deze tijd niet meer nodig zou moeten zijn dat mensen hier hun toevlucht moeten zoeken. Wij willen daarom dat er meer werk wordt gemaakt van armoedebestrijding. We zien om ons heen inspirerende voorbeelden, zoals het Pact tegen Armoede dat bij onze buren van Aa en Hunze is gesloten – met de PvdA als aanjager. In dat ‘pact’ werken allerlei instellingen samen die met armoedebestrijding te maken hebben, zodat ze sneller op vragen in kunnen spelen elkaar versterken.

Passend en betaalbaar wonen voor iedereen
Wonen is een van de basisbehoeften. Wij zien dat de betaalbaarheid en bereikbaarheid van sociale huisvesting de laatste jaren onder druk staat. Ook groeit de vraag naar passende vormen van levensloopbestendig wonen, onder meer door het ouder worden van onze bevolking. De gemeentelijke Woonvisie die in ontwikkeling is moet antwoord geven op deze uitdagingen.

Meer doen in onderlinge samenwerking
We komen uit een tijd waarin de gemeente veel zelf bepaalde en de inwoners alleen nog konden inspreken. Dat leidde vaak tot veel vertraging en plannen waar soms niemand op zat te wachten. In de samenleving is een kanteling gaande: mensen willen zelf invloed uitoefenen op hun dagelijks leven en hun leefomgeving. Dat vereist van inwoners én overheid een andere rol. Door elkaar eerder op te zoeken en beter samen te werken krijgen we betere plannen met meer draagvlak, gevoed door ideeën van onze inwoners zelf.

Sociale voorzieningen en zorg: toegankelijk, van goede kwaliteit en controleerbaar
Per 1 januari 2015 is een aantal zorgtaken overgegaan van het Rijk naar de gemeente. De PvdA Tynaarlo volgt nauwgezet hoe die overgang verloopt. Niemand mag buiten de boot vallen. De komende tijd gaat het erom dat de zorg ook beter wordt. Daarbij moeten mensen snel en gemakkelijk hun mening kunnen geven, zodat de betrokken partijen daar iets mee doen.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra