Hoe moet het verder in Zuidlaren, winkelstraat of een boodschappeneiland

Door Koos Dijkstra op 7 maart 2018

De gemeenteraad heeft vastgesteld waar een ontwikkelplan voor het voorterrein van de voormalige Prins Bernhard Hoeve aan moet voldoen. Die eisen zijn nog steeds geldig. Naast woningen mag er een supermarkt komen. Daarbij is altijd gedacht aan het verplaatsen van de Albert Heijn (er heeft zich nooit een andere gegadigde gemeld). Vooruitlopend op de realisatie van dat plan heeft AH vergunning gekregen voor de bouw van een tijdelijke winkel.

Ondertussen heeft de beoogde projectontwikkelaar zich teruggetrokken en is de gemeente eigenaar geworden van het hele gebied. Het college wil daarom alle plannen van tafel en opnieuw beginnen. Inzet hierbij: drie supermarkten op het prachtige PBH terrein.
In opdracht van het college is aan de inwoners van Zuidlaren gevraagd of zij wat in het plan van het college zien. De uitkomst is overduidelijk.

De inwoners zijn in meerderheid tevreden met het dorp en het voorzieningen niveau zoals het is.

Ze willen het dorpse karakter ook nadrukkelijk behouden. Er is de wens om de bestaande supermarkten en de parkeermogelijkheden uit te breiden en de verkeersdruk(te) te verminderen.

Vertrekpunt PvdA
De ontwikkeling van winkels, supermarkten in het bijzonder, in de nabije toekomst is zeer onzeker.
Worden de supermarkten nog groter of zijn ze al op hun retour, bijvoorbeeld door de opkomst van online verkoop. Lopen winkelstraten leeg, of juist niet. Neem bijvoorbeeld de Heerestraat in Groningen. Nog niet lang geleden leek de belangrijkste winkelstraat van Groningen ten dode opgeschreven. Nu echter staat er bijna geen winkelpand meer leeg.
We weten het niet en we kunnen het ook niet voorspellen. Onderzoeksbureaus durven niet verder dan een jaar of vijf vooruit te kijken.

Dat pleit ervoor om ons te richten op het oplossen van problemen die zich hier en nu voordoen, meer dan plannen maken voor de komende 40 tot 60 jaar. Dit uitgangspunt wordt ook door een ruime meerderheid van de inwoners gedeeld.

Wat we wel weten is dat supermarkten tegenwoordig veel klanten trekken en dat winkels in de omgeving van supermarkten daar voordeel van hebben.
We weten ook dat Zuidlaren sinds vele tientallen jaren een tot ver in de regio goed gewaardeerde winkelstraat heeft met een gevarieerd aanbod. Om die winkelstraat in stand te houden is enkele jaren geleden gekozen voor het zogenaamde haltermodel. Aan het begin en eind en liefst ook in het midden van de winkelstraat een publiekstrekker, zoals een supermarkt. Zo kan de loop in de overige winkels behouden of versterkt worden.
Wij vinden dat de gemeente samen met inwoners, maar vooral winkeliers -zij moeten het mogelijk maken-, visie moet ontwikkelen op het in standhouden, versterken en aantrekkelijk maken van de winkelstraat.

Verenigd Ondernemend Zuidlaren heeft 7 uitgangspunten opgesteld en ons gevraagd hierop te reageren. Dat doen wij als volgt:

1. Uitsluitend Albert Heijn verplaatsen naar het PBH-terrein. Entree winkel en parkeerplaatsen Albert Heijn zo dicht mogelijk aan Brink Oostzijde plaatsen, om afstand tot winkellint zo klein mogelijk te houden.
– Wij zijn het er mee eens dat alleen AH naar het voorterrein van de voormalige PBH verplaatst mag worden. Maar we denken dat het geen zin heeft om er naar te streven de afstand tot het lint zo kort mogelijk te maken, optisch noch fysiek.
– Consumenten komen gericht naar de Albert Heijn (elke formule heeft een eigen, loyaal publiek). Merendeel van hen weet wel dat Zuidlaren een ruimer winkelaanbod heeft.
– Uit onderzoek blijkt dat 80 meter de maximum afstand is om combinatiebezoek te bevorderen. De afstand over de Brink tot begin winkelstraat is bijna 2 keer zo groot.
– Dicht aan de Brink OZ, of zelfs een ingang aan de Brinkzijde, betekent ook een meer verkeersonveilige situatie.
– Wij verwachten meer van duidelijke bewegwijzering naar andere winkels en een herkenbare (kunstzinnige) aankleding van de winkelstraten. Ook toeristische plattegrondjes kunnen bijdragen.

2. Bestaande vloeroppervlak van Albert Heijn behouden als winkelbestemming.
– We zijn er voor dat AH nu zo snel mogelijk een tijdelijke winkel krijgt op het PBH terrein. Vervolgens willen we opnieuw onderzoeken of AH terug kan keren naar de huidige locatie met de gewenste uitbreiding van winkelvloeroppervlak en parkeergelegenheid. Lukt dat niet, dan een andere publiekstrekker naar het vrijkomende pand in de stationsstraat.

3. Naast verplaatsing Albert Heijn geen verdere detailhandel naar het PBH-terrein.
– Daar zijn we het mee eens, maar liever nog bestemmen we het gehele PBH terrein voor woningbouw.

4. Jumbo blijft op dezelfde plaats in het lint, met betere parkeervoorzieningen aan in/uitgangszijde. In-/uitgang supermarkt zowel aan Marktstraat als Stationsweg aanbrengen.
– Daar zijn we het mee eens.

5. Conform rapportage DTNP is er voor een gezonde exploitatie in aanbodzijde dagelijkse sector geen ruimte in Zuidlaren, naast die voor uitbreiding Albert Heijn en Jumbo.
– Ons is opgevallen dat verschillende adviesbureaus verschillende standpunten huldigen. Soms neemt een bureau zelfs een totaal ander standpunt in dan enkele jaren geleden. Het idee om de verschillende onderzoekers een gezamenlijk advies op te laten stellen spreekt ons aan. Vooralsnog zijn wij tegen uitbreiding (m.u.v. die van AH en Jumbo). Vooral ook omdat we het belangrijk vinden dat de supermarkten buiten het centrum van Zuidlaren en in Vries (Annen) bestaansrecht houden.

6. Aantrekkelijke/uitnodigende zichtverbinding maken tussen winkel Albert Heijn op PBH-terrein en lint winkelcentrum richting Les Fleurs d’Amour/Stationsweg.
– Zie ons antwoord onder 1

7. Ondergronds parkeren uitsluitend onder de voorwaarde dat deze winkels bovengronds “verbindt”.
– Ondergronds parkeren lijkt ons volstrekt onnodig, ongewenst en onhaalbaar. De afstand tussen Brink OZ en stationsstraat is simpelweg te groot om via een parkeergarage combinatie bezoek “af te dwingen”.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra