Het participatieplan vernieuwing centrum Zuidlaren: een onvoldragen voorstel

Door Koos Dijkstra op 24 januari 2019

In de raadsvergadering van 22 januari werd uitgebreid stilgestaan bij het participatieplan voor de vernieuwing van het centrum van Zuidlaren. De PvdA is groot voorstander van het betrekken van inwoners, ondernemers en anderen bij planontwikkeling, maar doe het dan wel goed. Dit was de bijdrage van onze fractie in eerste termijn.

Allereerst onze complimenten voor de vlotte beantwoording van onze technische vragen. De fractie van de PvdA is blij dat er nu eindelijk werk gemaakt wordt van de ontwikkeling van het centrum van Zuidlaren. Dat het hele dorp en alle belangengroepen erbij betrokken worden juichen we toe. Daar hebben wij ook bij herhaling voor gepleit.

Maar, we begrijpen niet waarom het college maanden op zijn handen is blijven zitten en nu, hals over kop, enkele slordig uitgewerkte besluiten wil doordrukken. Het raadsvoorstel dat we vandaag bespreken is nog niet voldragen. Onder andere mist een duidelijke aansluiting met de uitkomsten en adviezen van het gehouden draagvlakonderzoek en er is sprake van een koerswijziging.

Het college zou in vervolg op het draagvlakonderzoek met een voorstel voor de invulling van het centrum komen. Dat gaat dus niet door. U komt nu met weer een ander verhaal. Een verhaal dat in onze ogen nog niet goed is uitgewerkt. Dat gaat ten koste van de kwaliteit en de geloofwaardigheid en uiteindelijk de haalbaarheid. U speelt met het vertrouwen van inwoners. Daarover hebben we zorgen, opmerkingen en vragen.

U vraagt ons om in te stemmen met een samenvatting van de aanpak die het bureau voor ogen staat. Maar wat hebt u eigenlijk samengevat? U hebt helemaal geen uitgewerkt voorstel. Het gaat om wat aantekeningen uit gesprekken die u met het bureau heeft gevoerd. U weet bij benadering niet wat het allemaal gaat kosten. En het kan nog flink oplopen.

U streeft naar ‘oprechte participatie’, zo schreef u eerder bij de aanpak van het woningbouwplan Vries-Zuid.

Bijzonder begrip – is er ook niet-oprechte participatie dan? – maar het houdt volgens u in:

 • “duidelijke speelruimte en voorwaarden,
 • niet iedereen hoeft overal op dezelfde manier over mee te praten,
 • verschillende betrokkenen, verschillende belangen, verschillende thema’s”.

 

In Zuidlaren geldt dat kennelijk niet en kiest u voor een andere manier van participatie. Daar wilt u met een zo “breed mogelijke vertegenwoordiging van inwoners, belanghebbenden en experts gaan praten”. En als uitkomst streeft u naar “Een plan waar heel het dorp zich in herkent.” Dat moet binnen een jaar klaar zijn. U legt de lat hoog, dat is goed. Wij hopen oprecht dat u deze belofte aan de inwoners van Zuidlaren waar zult maken.

 

We lezen dat de schets van de gemeente voor drie supermarkten niet vast ligt. Dat het college dit proces onbevangen in gaat. Dat betekent zonder enige voorwaarde. Zonder vooringenomen ontwerp. Om het nog eens te onderstrepen heeft wethouder Kraaijenbrink laten weten dat het hem helemaal niets uitmaakt hoe het plan er uiteindelijk uit gaat zien. En ook niet hoeveel en waar de supermarkten komen.

Wij weten niet of u de inwoners willens en wetens misleidt of dat u onduidelijk formuleert.

 1. Waarom zegt u niet eerlijk dat u een overeenkomst heeft met drie supermarkten en dat u die overeenkomst na wilt komen?
 2. Waarom zegt u niet dat als uitgangspunt ook geldt dat de gemeenteraad voor de inrichting van een deel van het terrein al afspraken heeft gemaakt?

 

Diverse betrokken partijen hebben jarenlang over die afspraken gesproken en onderhandeld, over participatie gesproken. Uiteindelijk zijn die afspraken in 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. U moet zich aan die afspraken houden, maar dat wilt u niet. U wilt uw eigen ideeën ervoor in de plaats stellen. Ideeën die nog niet eens in de gemeenteraad zijn bediscussieerd.

Als je mensen die meedenken achteraf vertelt dat hun ideeën niet uitvoerbaar zijn, omdat er beperkingen gelden, help je het enthousiasme om mee te doen om zeep.

Waarom zegt u niet dat niet alles mogelijk is.

Bijvoorbeeld dat de gemeente niet over de Stationsweg en Millystraat gaat en dat het centrum een Rijksbeschermd dorpsgezicht is.

Waarom heeft u eigenlijk niet alle uitkomsten van het draagvlakonderzoek als uitgangspunt opgenomen? Zoals:

 • de vraag om meer woningen in het centrum.
 • Dat de Brink als evenementen- en marktlocatie versterkt moet worden en
 • dat velen tevreden zijn met de huidige voorzieningen, inclusief het parkeren op de Brink.

Wat je er ook van vindt, dat kun je niet zomaar negeren. Dat schaadt het vertrouwen.

 • U gelooft dat alle belangentegenstellingen met een goed gesprek zijn weg te nemen, al gedraagt u zich daar jammer genoeg niet naar. Maar wat gebeurt er als experts en of inwoners het toch niet met elkaar eens worden?

We hebben het al gezegd, we zijn er blij mee dat u de ontwikkeling van het centrum van Zuidlaren ter hand neemt. Wij willen onze dorpen vernieuwen en toekomstbestendig maken, samen met de inwoners, ondernemers en andere partijen, want: “alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

Daarbij geldt dat inwoners, ondernemers en andere partijen zeker moeten zijn van een traject waarin ze allemaal volwaardig mee doen. Dus moet je vooraf heel helder zijn om teleurstelling te voorkomen.

 • Dat betekent vooraf duidelijk vertellen welke voorwaarden en beperkingen gelden,
 • Wat je met de inbreng doet en
 • Wie keuzes maakt als de mensen er zelf niet uitkomen.

U bent daar nog niet in geslaagd.

Kom met een beter uitgewerkt voorstel, is onze oproep.

Onbevangen, maar niet naïef!

Koos Dijkstra Fractievoorzitter PvdA

 

 

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra