Door Koos Dijkstra op 30 juni 2016

Het jeugdwerk in Donderen: de vinger aan de pols

Bezorgde en betrokken inwoners van Donderen roeren zich over de bezuinigingen op het jeugd- en jongerenwerk. Daar hebben we begrip en waardering voor. Zij laten zien dat de toekomst van het dorp hen ter harte gaat. Wij zijn en hebben ons inmiddels op verschillende manieren geïnformeerd over de situatie, in gesprekken met betrokkenen – binnen en buiten het dorp.

Enkele bewoners verwijten de PvdA-fractie nu dat die niet ingaat op een uitnodiging om te komen praten. Van onze zijde is dat geen onwil, maar we vinden het te vroeg.

Wat is er namelijk aan de hand. Trias is de partij die het jeugd- en jongerenbeleid voor de gemeente uitvoert. De betrokken inwoners hebben inmiddels samen met Trias en de gemeente een voorstel voor Donderen uitgewerkt.

Ook in de andere dorpen hebben dergelijke gesprekken plaats gevonden.
Op basis daarvan wordt nu ambtelijk een plan geschreven, over hoe de gemeente het jeugd- en jongerenwerk het beste in de toekomst kan vormgeven. Daarbij inspelend op de wensen vanuit de dorpen en de jongeren zelf.

Vervolgens neemt het college een besluit, dat is haar bevoegdheid en dat staat binnenkort te gebeuren. Wij gaan ervan uit dat dat besluit ook recht zal doen aan de situatie in Donderen. Mocht dat toch niet zo zijn, dan is dat het moment waarop de fractie zich er mee kan en zal bemoeien.

Wat ons betreft is het nu echter te vroeg om actie te voeren.
Uiteraard blijven we de ontwikkelingen zeer nauwgezet volgen.

Koos Dijkstra, fractievoorzitter.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra