Het Grote Wonen-debat: dit vindt Koos Dijkstra van de sociale woningbouw in Tynaarlo

Door Kees de Graaf op 15 maart 2018

Op woensdag 14 januari gingen de lijsttrekkers van de 8 partijen in Tynaarlo in debat over de sociale woningbouw in onze gemeente. Het debat was georganiseerd door AH WOON en de Huurdersbelangenvereniging Eelde Paterswolde. Zij komen op voor de huurders van respectievelijk Woonborg en Stichting Eelder Woningbouw. Een verslag aan de hand van wat onze lijsttrekker Koos Dijkstra zei over de diverse stellingen.

 

1. Hoe houden we sociale huurwoningen en het wonen in Tynaarlo betaalbaar?

‘Als de corporaties geld overhouden op de verhuur van woningen moeten ze dat “terugploegen”. Oftewel: de winst inzetten om huren te bevriezen, dan wel te verlagen.

Als huurders aantoonbaar teveel betalen voor hun huurwoning, dan moeten we met elkaar daarover in gesprek (gemeente, corporaties en huurdersorganisaties). Dat geldt ook voor de hoogte van gemeentelijke belastingen en heffingen.’

2. Waar is behoefte aan in Tynaarlo?

‘Slechte woningen moeten worden verbeterd, bijvoorbeeld als ze teveel energie verbruiken. Verder is er vraag naar middenhuur (700-1.000 euro per maand), daar kan meer in gebouwd worden. Nieuwbouw van sociale huurwoningen is nog steeds mogelijk en noodzakelijk; in dat geval kunnen de slechtste woningen uit de voorraad worden gehaald.’

3. Armoede en gemeentelijke regelingen

‘De gemeente heeft veel regelingen beschikbaar waar mensen gebruik van kunnen maken. Sommige mensen weten hier niet van of durven niet op de gemeente af te stappen. Ook hebben mensen soms door laaggeletterdheid hier moeite mee. De gemeente moet blijven proberen hen op te sporen. Een nieuw digitaal systeem dat sinds een half jaar bij de gemeente Assen draait kan daarin mogelijk ook helpen. Het is een constante zoektocht: hoe kunnen we het beter doen?’

4. Hoe lang moeten mensen op een woning wachten?

‘Ook hiervoor geldt: als de wacht- en zoektijden verder oplopen of sterk verschillen tussen bijvoorbeeld Woonborg en SEW: laten we hierover in gesprek gaan. Noem daarbij man en paard: wat zijn voor Tynaarlo de precieze cijfers? We hebben niets aan algemeenheden en/of cijfers die voor heel Nederland gelden.’

5. Andere zaken die de woonlasten beïnvloeden

‘Ons kandidaat-raadslid Frank van der Werf deed de suggestie: laat de gemeente een fonds oprichten om huishoudens geld te lenen voor de aanschaf van energiezuinige apparaten in en om het huis. De gemeente Amsterdam is daarmee gestart. Ook dat kan helpen om de woonlasten naar beneden te brengen.’

6. Mantelzorgers in de verdrukking?

‘De gemeente staat ervoor open om mensen te helpen die mantelzorg willen leveren, maar tegen praktische problemen aanlopen. Dat geldt in brede zin voor de zorg in Tynaarlo: onder leiding van PvdA-wethouder Henk Berends is er de afgelopen 4 jaar veel bereikt in de ondersteuning van mensen die extra hulp nodig hebben.’

7. Zeker zijn van goed wonen

‘De PvdA in Tynaarlo heeft met een motie een experiment geregeld waarbij dorpen en buurten een eigen pot met geld krijgen om de woonomgeving mee te verbeteren. Onze inwoners weten zelf het beste waar dat geld aan besteed kan worden. Zo kunnen mensen er zeker van zijn dat ze wonen in een goed huis in een fijne omgeving, als belangrijke eerste levensbehoefte en ‘ankerpunt’ voor hun dagelijks bestaan.’

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf