“Wij hebben de grootste bus, groter mag niet”. Een mooie traditie maar tot hoe ver staan we dit toe ; we hebben vragen

Door Koos Dijkstra op 2 januari 2018

Geacht college,

In de Vriezer Post van 27 december lazen wij een artikel met de kop “Wij hebben de grootste bus, groter mag niet”.

Het artikel verhaalt van een vriendengroep die zich al jaren bezighoudt met carbid schieten en hoe zij het steeds grootser aanpakken. Dit jaar willen zij, met uw -volgens het artikel- speciale toestemming, een bus met een inhoud van 500 liter inzetten. Dat is tien keer de grootte die is toegestaan. Immers, volgens de “Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Tynaarlo 2015 (inclusief wijzigingen vanaf 1 september 2017), Artikel 2:64a Carbid schieten”, is een bus met een maximale inhoud van 50 liter toegestaan (een melkbus).

We weten dat u experimenteert met een “ja mits” houding. Anders gezegd, dat u beredeneert af wilt kunnen wijken van regels.

Wij waarderen het dat u deze groep van dienst wilt zijn, het gaat hier om een mooie traditie.

Echter, zonder verdere informatie van uw kant, valt naar aanleiding van het artikel in de Vriezer Post niet anders te concluderen dan dat de regels willens en wetens worden overtreden, met instemming van het hoogste gezag nota bene. Ook dat het risico op een ongeval evenals de gevolgen daarvan en de overlast en belasting van het milieu fors (factor 10) toenemen. Met name geluidsoverlast was en is, zoals u weet, een groot probleem bij de oud- en nieuwvieringen, voor mens en dier.

Inwoners benaderen ons met wat de centrale vraag zou kunnen zijn: wat blijft er op deze manier over van de bescherming en regelende werking die de APV biedt.

Wij hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen.

Is het gestelde in het artikel juist. Is het voor zover u bekend het voornemen van de vriendengroep om daadwerkelijk een tank van 500 liter te gebruiken voor het tot ontploffing brengen van acetyleengas (carbid) en heeft u daar toestemming voor gegeven en of vergunning verleend?

Indien dat het geval is:

  • Wat is volgens u de functie van de APV?
  • Op grond van welke overweging en welke bevoegdheid hebt u toestemming gegeven voor de afwijking van de APV?
  • Hebt u voorafgaand aan uw besluit advies ingewonnen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (milieuaspecten) en de Veiligheidsregio Drenthe? Zo nee, waarom niet?
  • Met welke factor neemt de belasting op de omgeving (geluid, luchtvervuiling) toe als het volume van een drukvat van 50 liter met een factor tien wordt vergroot?
  • Hebt u ter verhoging van de veiligheid nog aanvullende eisen gesteld?
  • Heeft de door u in strijd met de APV gegeven goedkeuring op enige wijze gevolg voor de wettelijke aansprakelijkheid van de gemeente?
  • Bent u door nog andere mensen benaderd die met tank met een groter (dan 50 liter) volume carbid willen schieten?
  • Hoe hebt u de inwoners van Tynaarlo geïnformeerd over uw besluit?

 

Met vriendelijke groet,

namens de raadsfractie van de PvdA in de gemeente Tynaarlo,

Koos Dijkstra.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra