Door Kees de Graaf op 21 oktober 2017

Geslaagde avond over ‘anders wonen’

‘Andere wensen, anders wonen’, dat was het thema van de avond die de PvdA-afdeling Tynaarlo op 5 oktober organiseerde. Met veel aandacht voor de ‘tiny houses’ die de laatste tijd in opkomst zijn. Maar ook voor andere vormen van wonen, die inspelen op de woonwensen van mensen. Architect Haico Meijer (ONIx Architecten) en PvdA-raadslid Kees de Graaf hielden een inleiding.

Kees de Graaf gaf in zijn inleiding aan dat het wonen veel gevarieerder is geworden de laatste jaren. We hebben te maken met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op het wonen: krimp van de bevolking, vergrijzing, de opkomst van een- en tweepersoonshuishoudens. Ook wordt de ‘leefstijl’ van mensen steeds belangrijker in de keuze voor een woning. Daarnaast zien we een ontwikkeling dat mensen zelf meer invloed willen hebben en via ‘particulier opdrachtgeverschap’ zelf hun huis bouwen (al dan niet in groepsverband). Dat kan ook bij bestaande gebouwen: er zijn tal van voorbeelden van projecten met ‘kluswoningen’ waarbij bijvoorbeeld scholen worden omgebouwd tot kleine woonunits. De ‘tiny houses’ kunnen we ook in dit licht zien. Niet iedereen heeft (meer) zin in een groot en duur huis. Er is bij sommigen behoefte aan kleiner en goedkoper wonen. Op diverse plekken in het land worden hiermee de eerste projecten gerealiseerd.

Haico Meijer maakte in zijn inleiding duidelijk dat tiny houses niet los gezien kunnen worden van hun omgeving. Ook de architectuur is van belang: ONIX heeft zelf onlangs een tiny house ontworpen (‘lutje laif’) dat beter is afgestemd op een multifunctioneel gebruik dan de vele (langwerpige) ‘kleine huuskes’ die momenteel door bouwbedrijven en anderen op de markt worden gebracht. Aan de hand van andere woningen zoals de ‘cubestee’ liet Meijer zien dat er allerlei mogelijkheden zijn om anders om te gaan met woningbouw, al dan niet in tijdelijke vorm. Dit pleidooi werd vanuit de aanwezigen ook onderschreven: er is zeker behoefte aan woonconcepten waarbij mensen zelf bepalen hoe ze willen wonen.

De uitdaging voor gemeenten (ook in Tynaarlo) bestaat eruit om hier ruimte voor te creëren. Dat kan bijvoorbeeld door tijdelijke woningbouw toe te staan op locaties die langere tijd braak liggen, zoals het PBH-terrein in Zuidlaren. Ook kunnen gemeentelijke panden die verkocht worden met voorrang worden bestemd voor herontwikkeling en bijvoorbeeld ‘kluswoningen’. Verder is er vraag naar kleinere en beter betaalbare kavels, waar mensen hun eigen huis(je) realiseren. In de gemeentelijke woonvisie moet hier meer aandacht voor komen.

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf