Door Kees de Graaf op 13 februari 2015

Gemeente aan zet voor betaalbaar wonen

Veel Drentse huurders hebben moeite elke maand de huur te betalen. Ook vinden zij niet allemaal de weg naar de huurtoeslag, ook al hebben ze daar wel recht op. Dat bleek vorig jaar uit een groot woonlastenonderzoek.
De PvdA-fractie van Tynaarlo vroeg het college van B&W naar de situatie in deze gemeente. Conclusie van het gemeentebestuur: de woningcorporaties zijn hierin aan zet. De PvdA vindt dat te mager. Ook de gemeente moet in actie komen.

De woonlasten voor huurders zijn de laatste jaren sterk gestegen. Dat hangt voor een belangrijk deel samen met de huurstijgingen die de woningcorporaties de laatste jaren hebben doorgevoerd. Zo heeft corporatie Woonborg twee jaar achtereen de huren maximaal verhoogd. Dit heeft ook op de langere termijn gevolgen. Bij Woonborg daalt het aantal goedkope en betaalbare woningen (huur tot 600 euro) in Tynaarlo tot 2020 met 346. Ook worden nauwelijks nieuwe betaalbare woningen bijgebouwd. De PvdA-fractie van Tynaarlo vindt dit een ongewenste ontwikkeling.

Actievere rol gemeente
De PvdA-fractie heeft aan het college gevraagd hoeveel mensen in Tynaarlo niet bereikt worden met de huurtoeslag. Daar zijn geen gegevens over beschikbaar, niet bij de gemeente en ook niet bij Woonborg. De gemeente geeft aan dat ze op dit punt meer aan voorlichting wil doen. Ook wordt het thema betaalbaarheid dit voorjaar aan de orde gesteld in het overleg met de woningcorporaties. De PvdA Tynaarlo vindt dit goede acties, maar ziet mogelijkheden voor de gemeente om méér te doen. Tynaarlo is een aantrekkelijke, groene woongemeente: deze moet voor alle inkomensgroepen bereikbaar blijven. Daar moet de gemeente een actievere rol in spelen.

Nieuwe Woonvisie
Als de nieuwe Woningwet binnenkort door de Eerste Kamer wordt aangenomen, krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheden op het gebied van wonen. Dat is een goede zaak. De PvdA Tynaarlo pleit voor het opstellen van een Woonvisie, waarbij nadrukkelijk ook bewoners en huurdersorganisaties worden betrokken. In alle kernen van Tynaarlo moet geïnventariseerd worden waar behoefte aan bestaat. In deze Woonvisie kunnen vervolgens allerlei instrumenten verder worden uitgewerkt. Zo kan de gemeente zelf weer opdrachtgever worden voor sociale woningbouw (in Assen en Aa en Hunze gebeurt dit al). Naast betaalbare nieuwbouw moet ook de bestaande huurwoningenvoorraad belicht worden. Hoe maken we deze duurzamer (en daarmee goedkoper) en meer ‘levensloopbestendig’, zodat ouderen inderdaad langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wat de PvdA-fractie van Tynaarlo betreft, ligt er een belangrijke taak voor de gemeenteraad, om de kaders voor de Woonvisie vast te stellen. Zij zal hier de andere partijen in de gemeenteraad voor uitnodigen.

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf