Door Kees de Graaf op 12 juli 2018

Geen Perspectievennota: PvdA heeft veel vragen

College en coalitie hebben besloten om dit jaar geen Perspectievennota op te stellen. Geen goede zaak, vindt de PvdA. Zo wordt de raad de mogelijkheid ontnomen om kaders te stellen voor het gemeentelijk beleid. Hieronder de bijdrage van onze fractievoorzitter Koos Dijkstra.

Zoals met de eerste dans het bal geopend wordt, zo markeert de Perspectievennota het begin van een nieuw begrotingsjaar. De Perspectievennota bevat de keuzes van de gemeenteraad. Keuzes voor nieuw beleid, maar ook keuzes over lopende zaken.
Bijvoorbeeld om de kosten in de hand te houden. Die keuzes worden vervolgens financieel uitgewerkt in de begroting.

U wilt dit jaar geen perspectievennota op laten stellen.

Niet uitstellen, nee gelijk afblazen. Dat is omdat u nog geen plannen hebt.

Dat is niet best, want door uw getreuzel moeten de wethouders op hun handen blijven zitten. Eigenlijk is de gemeente nu stuurloos.

Het enige concrete plan dat u had is alweer van de baan. U ziet af van een raadsakkoord, enkel en alleen omdat wij er vragen over gesteld hebben. Onbegrijpelijk dat u daar niet met ons over in gesprek wilt. Hebt u geen sterk verhaal? Bent u bang voor het debat?
Bent u het niet met elkaar eens? U gaat ook niet eerst bij inwoners langs, maar schrijft nu alsnog zelf een coalitieakkoord. Ondertussen werkt het college aan een uitvoeringsprogramma. Uitvoeringsprogramma? Wat moet er eigenlijk uitgevoerd worden? U hebt immers nog geen plannen?

De uitwerking van de wethouders worden straks rechtstreeks in de begroting opgenomen zegt u. Na besluitvorming door wie? U gaat met uw coalitieakkoord langs alle inwoners in onze achttien kernen. Dat moet na de vakantie in zes weken gebeuren.
Wat wilt u daarmee bereiken en wat neemt u dan mee? Geld? U weet; de meeste wensen kosten geld. Of wilt u oplossingen voor onze problemen ophalen.
Zeg maar ideeën voor bezuinigingen. Wat bent u nou toch aan het doen, wij begrijpen er niets meer van.

Uw bedoeling vinden we sympathiek, maar uw aanpak deugt niet. Dat weet u zelf ook wel. U opent het bal niet, u schuifelt, in het donker. U zoekt geen open debat noch contact met ons, maar houdt de boot af.

We hopen dat u uw aanvoerder, dat is mijnheer Kloos, als spreekbuis van uw coalitie eens flink heeft doorgeblazen, zodat er nu wel antwoorden uitkomen.
We hebben zes vragen aan u.

1. Waarom ziet u af van een raadsakkoord?
2.Waarom loopt u weg voor een openbaar debat over zo’n akkoord?
3.Op basis waarvan maken de wethouders al een uitvoeringsprogramma en is dat niet in strijd met uw oude coalitieakkoord?
4.Hoe en welke inspraak gaat u inwoners geven op uw nieuwe coalitieakkoord?
5.Wanneer is dat een succes?
6.Hoe en wanneer denkt u in deze raad tot gezamenlijke kaders voor het opstellen van de begroting te komen?

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf