Door Kees de Graaf op 25 februari 2015

Fractie op Locatie in Zeijen

De PvdA-fractie van de gemeente Tynaarlo wil weten wat er leeft bij de bewoners van onze dorpen en buurten. Daarom wordt met ingang van dit nieuwe jaar regelmatig ‘op locatie’ vergaderd. Na de primeur in Yde spraken we op 16 februari in de Zeijer Hoogte onder meer over deze punten:

1 De Multifunctionele Accommodatie (MFA)
Het dorp is er trots op. De uitdaging is nu om de verschillende functies in stand te houden. Het gebouw is echt multifunctioneel; in de vergaderkamer zitten overdag de leerkrachten, ’s avonds vergadert hier de sportvereniging. Een van de belangrijke lessen (ook richting de herijking van Integraal Acommodatiebeleid): maak vooraf heel goede afspraken over de exploitatie. Toen het gebouw in Zeijen er eenmaal stond, is dat pas gebeurd. Het dorp heeft daar zelf de structuur voor bedacht. Een andere les: zorg voor vertegenwoordiging op alle niveaus. Het dorp was aanvankelijk niet vertegenwoordigd in de stuurgroep (waar de beslissingen vallen), maar heeft daar alsnog een vertegenwoordiging in gekregen. Inmiddels is al wel duidelijk dat er één zaal te weinig beschikbaar is. Met name voor de dorpshuisfunctie is te weinig ruimte. Ook is de sportzaal achteraf gezien te klein uitgevallen (geen mogelijkheden voor tennis en zaalvoetbal), tegen de wens van het dorp in.

2 Het wonen
Tien jaar geleden is de laatste woonwijk gerealiseerd, wat een instroom van jonge mensen betekende. Destijds heeft het dorp met de gemeente afgesproken dat het hoofdvoetbalveld verplaatst mag worden naar de locatie van het trainingsveld. Op de plek van het hoofdveld kan dan woningbouw plaatsvinden. De gemeente Assen heeft in 2010 aangegeven planologische medewerking te willen verlenen (waterloop verplaatsen). Het dorp opteert voor twee reguliere velden of één kunstgrasveld. Het dorp staat bovendien klaar om de woningbouwontwikkeling op te gaan pakken en neemt hiervoor graag het initiatief.
Dit kan dan gebeuren in samenhang met andere initiatieven:
– het oude dorpshuis staat te koop. Hierin kunnen mogelijk starterswoningen worden gerealiseerd;
– het plan dat door de familie Pathuis voor levensloopbestendige woningen wordt ontwikkeld (‘wonen rondom het erf’).

Goed gekeken moet worden aan welke woningen nu precies behoefte bestaat, ook in relatie tot de bestaande woningvoorraad.

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf