Door Kees de Graaf op 29 maart 2015

Fractie op Locatie: De Groeve

Nieuwsflits
De PvdA-fractie van de gemeente Tynaarlo wil weten wat er leeft bij de bewoners van onze dorpen en buurten. Daarom wordt met ingang van dit nieuwe jaar regelmatig ‘op locatie’ vergaderd. Na twee eerdere bijeenkomsten spraken we op 23 maart in De Groeve onder meer over deze punten:

1 De school
De school is een dependance van obs De Schuthoek uit Zuidlaren. Het aantal kinderen zit tegen de kritische grens aan. Vanuit het dorp wordt er verschillend tegen de toekomst van de school aangekeken. Sluiting zou slecht zijn voor de kavelverkoop van de Zuidoevers. Anderen hebben echter twijfels bij het ontbreken van leeftijdgenootjes in sommige groepen. In de praktijk kiezen veel ouders nu al voor een school in Zuidlaren. De school probeert in ieder geval actief kinderen binnen te halen. Mocht dat niet lukken, dan moet op tijd (wanneer een school onder de 21 leerlingen zakt resteren nog drie jaar) worden nagedacht over alternatieven. Wellicht is het een optie om de kinderen gezamenlijk op één school te herplaatsen, zodat sociale verbanden wel in stand blijven.

2 Woningbouw

Op Zuidoevers worden mondjesmaat kavels verkocht. De kavels zijn wel kleiner gemaakt, zonder veel effect. Twee jaar geleden is nog gekeken of er herontwikkeld kon worden naar sociale woningbouw, daar is niets uitgekomen. De locatie Broekveld is in eigendom bij de gemeente. Hier liggen wellicht kansen, maar het dorp vraagt zichzelf af: wat is de vraag naar woningbouw. Er staan momenteel 14 woningen in het dorp te koop. Hebben starters belangstelling voor het wonen in De Groeve? Uit de herontwikkeling van de melkfabriek is gebleken dat er wel senioren zijn met belangstelling voor levensloopbestendig wonen.
Verder zijn er in het lint wellicht mogelijkheden voor kavelgewijze herontwikkeling.

3 De melkfabriek

Patty Groenland is druk bezig met de plannen voor herontwikkeling van de voormalige melkfabriek. Stichting BOEI voert een haalbaarheidsonderzoek uit. Er zijn plannen voor onder meer een lunchcafé en een ‘gezonde’ maaltijdservice (ook beschikbaar voor ouderen in het dorp). Er is overleg over de (neven)vestiging van een huisarts. Met de provincie zijn gesprekken gaande over subsidiekansen.

4 Snel internet en mobiele telefonie

Bereikbaarheid via internet is slecht door grote afstand tot telefooncentrale in Zuidlaren (4 km). Mogelijk brengt de komst van glasvezel via coöperatie Eco Oostermoer uitkomst. Voor ons als fractie is het zaak erop te letten dat het laaghangend fruit niet wordt weggekaapt door de commerciëlen, terwijl de kleine kernen/buitengebieden worden overgeslagen. De gemeente kan hierop letten in haar vergunnings/inkoopbeleid. Daarbij ook de inschakeling van lokale werklozen meenemen. Een vraag die uitgezocht wordt: wat zijn de mogelijkheden voor draadloos internet? Ook bij de mobiele telefonie is het bereik hier erg slecht. Voor bereikbaarheid in noodgevallen (AED) een slechte zaak. Kan er een mast worden bijgeplaatst? Hoewel daar in de praktijk ook vaak weer mensen tegen te hoop lopen.
5 Natuurontwikkeling

De bereikbaarheid/toegankelijkheid van de nieuwe natuur rondom het dorp is matig tot slecht.
Ook moet er scherp gelet worden op hydrologische effecten van plannen als Tusschenwater. Agrariërs hebben niets aan een schadevergoeding; als er toch teveel water blijkt te staan op de landbouwgronden zal waterschap aanvullende maatregelen moeten treffen (zoals beloofd).

6 Aardbevingen

Enkelen claimen schade als gevolg van bevingen. Er is aandacht voor een adequate afhandeling door de NAM.

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf